Zoeken

Home / Praktische zaken / Documenten

Documenten

Wij bieden u hier het overzicht van de protocollen en reglementen die van toepassing zijn binnen het Lingecollege.

Reglementen en protocollen


Bevorderingsreglementen

Examenreglementen en Programma’s van toetsing en afsluiting (PTA’s)

Examenreglement vmbo, havo en vwo 2022-2025

Examenreglement vmbo, havo en vwo 2023-2026


Documenten Bestuur, directie en Raad van Toezicht


Documenten van de Medezeggenschapsraad