Zoeken

Home / Praktische zaken / Documenten

Documenten

Wij bieden u hier het overzicht van de protocollen en reglementen die van toepassing zijn binnen het Lingecollege.

Reglementen en protocollen


Bevordering en examen (PTA: Programma van toetsing en afsluiting)


Documenten Bestuur, directie en Raad van Toezicht


Documenten van de Medezeggenschapsraad