Zoeken

Home / Mavo / Persoonlijke begeleiding

Persoonlijke begeleiding

Persoonlijke aandacht is de basis van ons onderwijs. Jouw ontwikkeling volgen we dan ook op de voet. We zorgen ervoor dat je de ondersteuning krijgt die je nodig hebt.

Mentor

Iedere klas heeft een eigen mentor. Je mentor zorgt ervoor dat jij je prettig voelt in je nieuwe klas. Zit je ergens mee, dan kun je terecht bij je mentor. Je mentor begeleidt je bij het leren leren, volgt je studieresultaten en houdt in de gaten hoe het met jou gaat. Je ziet je mentor tijdens de mentorlessen en tijdens de lessen van het vak van je mentor. Daarnaast is de mentor de contactpersoon tussen je ouders en de school. We houden intensief contact met je ouders over hoe het gaat op school.

Verder maakt de mentor een groepsplan voor zijn klas, zodat alle vakdocenten kunnen zien aan welke vorm van begeleiding de leerlingen behoefte hebben. Als blijkt dat een leerling meer of andere begeleiding nodig heeft, kan de mentor de hulp inroepen van de leerlingbegeleider. Zij stellen samen een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op dat regelmatig met leerling en ouders wordt besproken en geëvalueerd. In het OPP staan de doelen en ontwikkelingsmogelijkheden die een leerling volgens ons kan halen en wat hij/zij daarvoor nodig heeft.

Intern begeleiders

Er zijn drie intern begeleiders; één voor klas 1 en 2, één voor klas 2 en 3 en één voor klas 3 en 4. Zij zijn het aanspreekpunt voor mentoren en contactpersoon voor de schoolarts, leerplichtambtenaar, schoolmaatschappelijk werker en externe instellingen.

Ondersteuning bij dyslexie of dyscalculie

Leerlingen met een dyslexie- of dyscalculieverklaring kunnen gebruikmaken van faciliteiten als extra tijd. Daarnaast werken we met het programma SPRINT. Hierbij worden onder andere toetsen voor je voorgelezen. In het Dyslexieprotocol en het Dyscalculieprotocol staat hoe het Lingecollege ondersteuning biedt.

Extra ondersteuning

Soms heb je wat extra hulp nodig. Bijvoorbeeld bij het leren op school of in het omgaan met je klasgenoten of docenten. We hebben genoeg mogelijkheden om je te helpen.