Zoeken

Home / Beroepscollege / Persoonlijke begeleiding

Persoonlijke begeleiding

Jij staat bij ons in het middelpunt! Je kan rekenen op de aandacht en begeleiding die jij op dat moment nodig hebt.

Mentor

Iedere klas heeft een eigen mentor. Je mentor zorgt ervoor dat jij je prettig voelt in je nieuwe klas. En hij volgt je prestaties en of je extra ondersteuning nodig hebt. Ook helpt hij je bij het leren leren. Je ziet je mentor tijdens de mentorlessen en tijdens de lessen van het vak van je mentor. Zit je ergens mee, dan is de mentor je eerste aanspreekpunt. De mentor is de contactpersoon tussen je ouders en de school. We houden intensief contact met je ouders over hoe het gaat op school. Wij verwachten ook van je ouders dat zij ons op de hoogte houden over belangrijke zaken die thuis spelen. We zijn namelijk samen verantwoordelijk voor jou.

Intern begeleider

Op het beroepscollege zijn er twee intern begeleiders. Je houdt je hele schooltijd dezelfde intern begeleider. Elke dag is er een intern begeleider aanwezig. Je kunt er terecht als je even wat extra
ondersteuning nodig hebt. Over extra ondersteuning lees je meer verderop in dit hoofdstuk. De intern begeleiders hebben intensief contact met de mentoren en als dat nodig is ook met ouders. De

Intern begeleiders zijn:

Leerjaar 1 en 3 Tom van Beek
Leerjaar 2 en 4 Jeroen Bosman

Ondersteuning bij dyslexie of dyscalculie

Leerlingen met een dyslexie- of dyscalculieverklaring kunnen gebruikmaken van faciliteiten als extra tijd. Daarnaast werken we met het programma SPRINT. Hierbij worden onder andere toetsen voor je voorgelezen. In het Dyslexieprotocol en het Dyscalculieprotocol staat hoe het Lingecollege ondersteuning biedt.

Extra ondersteuning

Soms heb je wat extra hulp nodig. Bijvoorbeeld bij het leren op school of in het omgaan met je klasgenoten of docenten. We hebben genoeg mogelijkheden om je te helpen.