Zoeken

Home / Mavo / Onderwijs

Onderwijs

De mavo is de theoretische leerweg binnen het vmbo en bereidt leerlingen voor op het hoogste niveau van het mbo of een doorstroom naar de havo. Onderwijs is voor ons meer dan alleen het overbrengen van kennis. Wij bereiden jongeren voor op de toekomst, zodat zij een loopbaan kunnen uitstippelen die past bij hun wensen. Dat doen wij met aandacht en inspirerend onderwijs.

Op de mavo geven we afwisselend onderwijs. Je hebt klassikale lessen en je werkt zelfstandig of in kleine groepjes op de leerpleinen. Je leert uit boeken en je gebruikt je laptop.

Leerpleinen

Er zijn drie leerpleinen:

  • kunst en cultuur
  • exact
  • talen

Op de leerpleinen werk je zelfstandig of in kleine groepjes. Er is altijd een onderwijsassistent aanwezig die je kan helpen als je vragen hebt.Na schooltijd mag je je huiswerk maken op één van de leerpleinen. Zo nodig kun je hulp vragen aan de docenten of onderwijsassistenten die op dat moment aanwezig zijn.

Persoonlijke ontwikkeling

We hebben veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. We stimuleren groei door:

  • het bieden van een veilige sociale omgeving
  • het verschaffen van duidelijkheid aan elke leerling
  • het bieden van een afgebakende leeromgeving met heldere taken. Zo zie je in de tool magister.me wat je voor elk vak moet doen. Ook kun je er extra lesmateriaal vinden, als ondersteuning of extra uitdaging.

Keuzewerktijd

In je lesrooster is ruimte voor keuzewerktijd. Dit is bedoeld je vaardigheden bij te spijkeren voor een vak waar je niet zo goed in bent. Of om je je studievaardigheden te verbeteren. Daarnaast kun je tijdens de keuzewerktijd je creativiteit ontwikkelen. In leerjaar 1 kun je bijvoorbeeld kiezen voor vakken als kunst & cultuur en sport.

Themaweken

Tijdens het schooljaar zijn er drie themaweken. Deze gaan bijvoorbeeld over pesten, mediawijsheid, de liefde en een gezonde school. In een themaweek wordt het thema tijdens de mentorlessen de leerlingen besproken. Ook zijn er verschillende activiteiten rondom het thema.

Lingeweek

Tijdens het schooljaar zijn er drie Lingeweken; in december, in maart en vlak voor de zomervakantie. Dan zijn er excursies, culturele activiteiten bij Zinder en is er ruimschoots tijd voor sportactiviteiten. De sociale ontwikkeling van onze leerlingen krijgt zo op een andere manier dan in een gewone lesweek volop de aandacht. Verder lopen de leerlingen in de hogere leerjaren tijdens een Lingeweek stage om kennis te maken met het beroepsleven en zijn er eindexamenactiviteiten gepland.