Skip to content
Lingecollege

Op het praktijkonderwijs kijken we vooral naar de jouw ontwikkeling. Voor de overgang van de Schakelklas naar het volgende leerjaar gelden regels. Dit noemen we de bevorderingsrichtlijnen.

Dit zijn normen die we als school gebruiken om te bepalen of een leerling van de schakelklas kan doorstromen naar een hoger leerjaar.

Geen bevorderingsrichtlijnen voor andere leerjaren

Voor de andere leerjaren van het praktijkonderwijs gelden geen bevorderingsrichtlijnen. Je werkt toe naar het halen van je diploma door bewijzen te halen. Deze plaats je in je portfolio. Hier start je mee in leerjaar 1. In het laatste schooljaar krijg je een eindgesprek en bekijken we of je aan alle eisen hebt voldaan voor het diploma.