Skip to content
Lingecollege

Binnen school hebben we een aantal afspraken om het een en ander goed te laten verlopen en op elkaar af te stemmen, vastgelegd in het schoolreglement. Ook heeft de school een leerlingenstatuut waarin rechten en plichten van de leerlingen zijn benoemd.

Normen, waarden en gedrag

Veel zaken vinden wij vanzelfsprekend. Iedereen is verantwoordelijk voor de sfeer, orde en netheid in en rond de gebouwen. Iedereen gedraagt zich zodanig dat de ander zich veilig en prettig voelt op onze school. Deze zaken zijn samengevat in STOER. Een belangrijk uitgangspunt bij de regels en afspraken is dat de leerlingen altijd de aanwijzingen van welke medewerker dan ook opvolgen.

Wat betekent STOER?

Samen gebruiken we dezelfde taal
Om ervoor te zorgen dat we op een respectvolle manier met elkaar omgaan, beginnen we met ons taalgebruik. In welke situatie dan ook, uiten we ons in het Nederlands. Leerlingen van ISK die de Nederlandse taal nog moeten leren, vormen hierop uiteraard een uitzondering. Het taalgebruik is daarnaast netjes, zonder beledigingen of schelden.

Telefoon of device uit en uit het zicht
Telefoons, tablets en andere devices mogen in de pauze in de aula en op het schoolplein gebruikt worden. In de les is het gebruik hiervan niet toegestaan. Ze mogen alleen ingezet worden als de docent dat (vooraf) aangeeft. Anders zijn deze uit en uit het zicht. Privacy is voor iedereen belangrijk, daarom is het niet toegestaan dat er ongevraagd beeld- of geluidsopnames gemaakt worden in het gebouw of tijdens schoolactiviteiten. Een device dat in beslag wordt genomen, kan na 16.00 uur worden opgehaald. Voor opleidings- en trainingsdoeleinden kunnen door medewerkers beelden worden opgenomen van klassensituaties. Deze beelden zijn enkel voor intern gebruik.

Opruimen is normaal
In de aula, lokalen en gangen staan afvalbakken. We doen een beroep op elkaar om de school leefbaar en schoon te houden. Iedere leerling kan door een medewerker aangesproken worden om iets op te ruimen, ook als het niet bij hem of haar vandaan komt. Samen houden we de school schoon.

Eten en drinken op aangewezen plaatsen
Eten en drinken tijdens de lessen is niet toegestaan. Het is voor iedereen fijn om te kunnen werken in een schone en opgeruimde omgeving of lesruimte. Voor een schone school zorgen we samen.

Respect voor alle personenĀ 
We benaderen iedereen met respect. Als een leerling zich gekwetst voelt door de ongewenste benadering of intimiteit van iemand anders op school, kan hij dat vertellen aan de mentor, de leerlingbegeleider, een vertrouwenspersoon of de afdelingsleider. Eventueel kan er een klacht ingediend worden. Wij doen een beroep op leerlingen om het altijd te melden als ze gepest worden of als ze merken dat iemand anders gepest wordt.

Sociale media

De school heeft eenĀ protocol voor het gebruik van sociale media. We verwachten van iedereen dat fatsoensnormen worden gehanteerd.

Schoolgids

De schoolgidsen van de diverse opleidingen bevatten informatie over ons schoolbeleid, de verschillende opleidingen, de zorgstructuur, leerlingbegeleiding en allerlei praktische zaken. De schoolgids is daarnaast een formeel document om aan iedereen duidelijk te maken hoe wij zaken regelen op onze school.