Skip to content
Lingecollege

Leren doe je niet alleen in een leslokaal. En ook niet alleen op het lyceum. Op het lyceum kun je deels zelf kiezen waar en hoe je de lesstof doorneemt. En door op excursie te gaan sta je midden in de maatschappij.

Leergebieden lyceum

Op het lyceum leer je steeds zelfstandiger werken en krijg je steeds meer regie op je eigen leerproces. In het nieuwe lyceumgebouw zijn verschillende leergebieden. Daar heb je de ruimte om zelf te beslissen hoe, waar, wanneer en welk werk je doet. Er zijn leergebieden voor de b├Ętavakken, talen, kunstvakken en gammavakken (aardrijkskunde, geschiedenis en economie). In een leergebied zijn de lokalen en werkruimten (voor leerlingen en docenten) voor een bepaald vak bij elkaar te vinden. Op het b├Ętaplein kun je voor sommige lessen bijvoorbeeld kiezen of je de stof volgt via een hoorcollege of dat je dezelfde stof liever actief volgt tijdens een werkcollege. Ook kun je de opdrachten voor een bepaald vakgebied in een leergebied maken. Vaak is er een docent van het betreffende vakgebied in de buurt die je kan helpen als dat nodig is.

Leer hoe je moet reflecteren, samenwerken en plannen

De leergebieden doen een beroep op je studievaardigheden. Daarom is het belangrijk dat je goed leert reflecteren, samenwerken en plannen. Op het lyceum werk je daarom, naast Magister, met een papieren agenda. Op deze manier overzie je de leerstof beter en kun je een goede keuze maken tussen vrije tijd en schoolwerk.

Excursies

Elk jaar staan er excursies op het programma. Je gaat bijvoorbeeld naar musea en je bezoekt bedrijven in de regio. In het eerste jaar ga je op waterkamp. In de andere lesjaren staan er ook buitenlandreizen op het programma. Die kunnen verschillen per opleiding en gaan onder andere naar Xanten, Rome, Krakow, Boedapest, Berlijn en Ieper. Verder bezoek je verschillende musea en doe je veldwerkopdrachten voor biologie en aardrijkskunde. Ook tijdens de Lingeweken staan er leuke excursies op het programma.