Zoeken

Home / Beroepscollege
Lingecollege Beroepscollege

Beroepscollege

Lingecollege Beroepscollege

Op het beroepscollege krijg je praktijkgericht en inspirerend onderwijs. De beroepsgerichte vakken nemen een belangrijke plaats in. Je krijgt dus veel les op de beroepspleinen en je leert door te doen. Daarbij werk je veel samen met je klasgenoten.

Op het beroepscollege volg je één van de twee richtingen:

  • basisberoepsgerichte leerweg (bbl)
  • kaderberoepsgerichte leerweg (kbl).

Doe je bbl? Nadat je je diploma hebt behaald, kun je een vervolgopleiding op mbo 2-niveau gaan doen. Met kbl kun je mbo niveau 2 of 3 gaan doen.

In het eerste jaar werken we met twee dakpanklassen: de basis/kader brugklas en de kader/mavo brugklas. In het tweede jaar ga je naar een basisklas of een kaderklas. Heb je de brugklas kader/mavo afgerond met goede resultaten? Dan kun je ook naar de tweede klas van de mavo.

Profielen ontdekken

In het eerste jaar helpen de docenten je met ontdekken welke beroepsprofiel je leuk vindt  en waar je talenten liggen.

Elke leerling krijgt de begeleiding die hij nodig heeft

Leerlingbegeleiding is een belangrijk deel van ons onderwijs. Elk kind krijgt de begeleiding die hij nodig heeft. Daarbij vinden wij goed contact tussen ouders en school erg belangrijk.  Samen met ouders zorgen we ervoor dat leerlingen gelijke kansen krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Uw betrokkenheid als ouder is dus van groot belang voor een succesvolle schoolcarrière van uw kind. Via de mentoren houden wij ouders op de hoogte.

Veilige omgeving

Om goed te kunnen leren, is het nodig dat je je fijn voelt op school. We bieden iedereen een veilige leeromgeving waar je je zelf kunt zijn en waar we respect hebben voor elkaar. Tevredenheid leerlingen en ouders. Ieder jaar onderzoeken we hoe tevreden leerlingen en ouders zijn over de sfeer en de veiligheid op het beroepscollege. De onderzoeksresultaten en nog veel meer andere informatie zoals slagingspercentages zijn openbaar.

Bekijk de onderzoeken opscholenopdekaart.nl