Skip to content
Lingecollege

Op het beroepscollege krijg je veel les in beroepsgerichte vakken. Toch zijn ook een aantal theoretische vakken belangrijk.

Naast les op het beroepsplein krijg je de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, mens & maatschappij, biologie, informatiekunde, kunstvakken en sport. In de derde klas krijg je ook het vak maatschappijleer erbij in je vakkenpakket.

Sportklas

Ben je goed in sport? Dan kun je in de eerste klas kiezen voor de sportklas. Je volgt dan een programma met twee uur extra sport per week. Denk hierbij aan bijvoorbeeld lasergamen, fitness, turnen, kickboksen, korfbal of een survivalparcours afleggen.

Ondersteuning bij kernvakken

Nederlands, Engels en wiskunde zijn erg belangrijk. Daarom moet iedere leerling deze lessen volgen. Heb je moeite met één van deze vakken? Dan krijg je extra ondersteuning in de vorm van een uur extra les in dat vak. Je krijgt les in een groep van maximaal vijftien leerlingen. Je krijgt extra uitleg en lesstof wordt herhaald. Soms wordt nieuwe lesstof eerder behandeld, zodat je in de gewone lessen beter en makkelijker mee kan doen.

Of het nodig is dat een leerling extra les krijgt in een bepaald kernvak, bepaalt de mentor in overleg met de docent van dat vak (de vakdocent).

Kunstvakken

In de brugklas krijg je ook les in een aantal kunstvakken zoals, beeldende vorming en muziek. Bij deze vakken leer je experimenteren en ontwikkel je je creativiteit. Na de brugklas kies je één kunstvak om verder te verkennen in de tweede klas. Voor de leerlingen die hun creatieve talent op een heel andere manier willen verkennen is er in de eerste en tweede klas het vak informatiekunde.

Vanaf de derde klas krijg je het vak culturele en kunstzinnige vorming (CKV). Voor dit vak zijn er lessen waarbij je in projecten werkt. Als onderdeel van deze projecten ga je op bezoek bij een museum of een multimediaproject. Bij CKV ga je zelf actief aan de slag. Je krijgt alle ruimte om je eigen keuzes te maken.