Skip to content
Lingecollege

Het kan voorkomen dat je wat extra hulp nodig hebt bij je persoonlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld bij het leren op school of in het omgaan met je klasgenoten of docenten. We hebben tal van mogelijkheden om je een steuntje in de rug te bieden.

Intern Ondersteunings team (IOT)

Het intern ondersteuningsteam (IOT) is er om je te helpen bij sociaal-emotionele, maatschappelijke en/ of fysieke problemen. Het IOT bestaat uit:

  • intern begeleider
  • ondersteuningscoördinator
  • orthopedagoog
  • counselor

Als het nodig is, schakelt het ondersteuningsteam hulp in van buiten school. Mentoren kunnen leerlingen aanmelden bij het ondersteuningsteam.

Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator coördineert de behandeling van specifieke zorgvragen, zoals bijvoorbeeld hulp bij dyslexie.

Orthopedagoog

De orthopedagoog wordt ingeschakeld als er psychologisch onderzoek nodig is. Ook heeft de orthopedagoog een adviserende rol bij het intern ondersteuningsoverleg.

Counselor

Onze counselors zijn er voor jou. Als je wilt praten over problemen die je ervaart, kan je bij hen terecht. Er kunnen bijvoorbeeld persoonlijke of sociale problemen zijn die een ontspannen en prettig verblijf op school in de weg staan. De counselor probeert je te ondersteunen en samen met jou naar oplossingen te zoeken.

Zorg advies team (ZAT)

Het ZAT bestaat uit begeleiders binnen de school en externe instanties zoals de leerplichtambtenaar, GGD en schoolmaatschappelijk werk. Het team adviseert over de zorg voor leerlingen. Het gaat vrijwel altijd om complexe en/of meervoudige problematiek. Ouders moeten er toestemming voor geven dat hun kind in het ZAT wordt besproken.

Schoolmaatschappelijk werk

Als de ontwikkeling van een leerling niet soepel verloopt, kan het schoolmaatschappelijk werk worden ingeschakeld. De schoolmaatschappelijk werker kan helpen bij opvoedkundige of algemene vragen. De schoolmaatschappelijk werker is wekelijks aanwezig.

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige van de GGD Gelderland-Zuid helpen mee om jongeren gezond te houden. Zij doen onderzoek, geven advies en wijzen de weg naar goede hulp, als dit nodig is. Dit is een wettelijke taak. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) beantwoordt ook vragen van jongeren, medewerkers van de school en ouders op het gebied van ontwikkeling, gezondheid en opvoeding. Op de website van de GGD Gelderland-Zuid wordt uitgelegd wat de GGD doet op de middelbare school.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor leerlingen die een vertrouwelijk gesprek willen in het geval van persoonlijke en/of sociale problemen die de schoolgang in de weg staan. De vertrouwenspersoon is er ook voor klachten over (seksuele) intimidatie. Leerlingen kunnen rechtstreeks contact opnemen met een vertrouwenspersoon of via de mentor, de intern begeleider of de ondersteuningscoördinator.

Externe vertrouwenspersoon

GGD Gelderland-Zuid vult voor ons de rol van externe vertrouwenspersoon in. Via de GGD Gelderland-Zuid kan contact opgenomen worden met één van de vier externe vertrouwenspersonen verbonden aan de GGD.
Wilt u als leerling of ouder een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon van GGD Gelderland-Zuid?
Neem dan contact op met de afdeling Jeugdgezondheidszorg: 088 – 144 71 11
(op werkdagen van 08.00-12.00 uur en van 12.30-16.30 uur).
Meer informatie hierover is beschikbaar op de website van de GGD Gelderland Zuid.

Studiebegeleiding

Studiebegeleiding is specifiek voor leerlingen bij wie een leerprobleem is vastgesteld. De studiebegeleiding is meestal aan het einde van de lesdag. Soms komt het voor dat leerlingen ook tijdens een reguliere les voor extra ondersteuning begeleid worden door één van onze studiebegeleiders.

Cursussen en trainingen

Er zijn verschillende cursussen en trainingen die leerlingen kunnen volgen om bepaalde vaardigheden te verbeteren. Cursus leren leren: als de begeleiding van de mentor hierbij niet genoeg helpt, laten we je de cursus ‘leren leren’ volgen. In kleine groepjes oefen je hoe je de week kunt overzien, hoe je grotere stukken lesstof goed kan aanpakken en hoe je goede leerstrategieën kan ontwikkelen.

  • Cursus Rots en Water
    je oefent hoe je je sociaal handig opstelt in een groep. Dit is heel geschikt voor de wat onzekere leerlingen. Maar juist ook voor de leerlingen die soms iets minder op de voorgrond mogen staan.
  • Faalangstreductietraining
    een verhaal voor de klas presenteren, mondeling overhoord worden of een proefwerk maken; het kan voor extra spanning zorgen. Dan is er wellicht sprake van faalangst. Bestaat er een vermoeden van faalangst? Dan testen we op school of dit inderdaad zo is. Afhankelijk van de testuitslag kan je een passende training volgen.