Skip to content
Lingecollege

Leerlingen ontvangen intensieve persoonlijke begeleiding door hun mentor.

De leerling wordt persoonlijk begeleid door de mentor van de internationale schakelklas. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.

Ondersteuningsmogelijkheden

Als het nodig is, maken we gebruik van het ondersteuningsteam van onze organisatie. Daarnaast werken we samen met de GGD en met schoolmaatschappelijk werk. Ook hebben we een logopedist in huis.