Home > Contact

Contact

Contactgegevens per locatie

Lingecollege Locatie vwo, havo, ISK (lyceum)
Heiligestraat 78
4001 DN Tiel
(0344) 62 07 17
lyceum@lingecollege.nl

Lingecollege Locatie mavo
Tielerwaardlaan 1
4006 EV Tiel
(0344) 64 01 55
mavo@lingecollege.nl

Lingecollege Locatie beroepscollege (vmbo)
Teisterbantlaan 2
4006 EB Tiel
(0344) 61 43 41
beroepscollege@lingecollege.nl

Lingecollege Locatie praktijkonderwijs
Rozenstraat 44
4001 DW Tiel
(0344) 63 59 93
praktijkonderwijs@lingecollege.nl

Bestuur

drs. P.J. (Peter) Ronner

Raad van Toezicht

 • drs. G.T. Niemeijer
  voorzitter
 • R. van Alfendrs.
 • W. Brink
 • mr. J.N. Go-Hippe
 • drs. P. van Tuijl

Correspondentieadres bestuur en Raad van Toezicht

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tiel
Postbus 224
4000 AE Tiel

Locatiedirectie vwo, havo en ISK

Peter Schaap MEM

Locatiedirectie mavo, beroepscollege en praktijkonderwijs en plaatsvervangend bestuurder

H.J.M. ter Reegen MME, locatiedirecteur

 

Route naar school

Te voet, op de fiets of met de auto: bepaal hier een route.
Met het openbaar vervoer: bepaal hier een route.

 

Ziek of afwezig

Als een leerling ziek is, dient dit dagelijks voor 08.15 uur gemeld te worden. Mocht een melding achterwege blijven, dan is de reden van afwezigheid van uw kind bij onze docenten niet bekend. De leerling wordt dan geregistreerd als ongeoorloofd afwezig. Een leerling dient iedere dag te worden ziek gemeld (dus niet alleen op de eerste ziektedag).

Lyceum: (0344) 62 07 17
Mavo: (0344) 64 01 55 of digitaal aan verzuimtb@lingecollegenl
Praktijkonderwijs: (0344) 63 59 93

Als een leerling een toets heeft, is telefonische afmelding vóór aanvang verplicht. Een leerling die ziek wordt op school, gaat naar de servicedesk. De servicedesk medewerker
bepaalt of de leerling naar huis mag gaan. Bij de onderbouwleerlingen is er contact met de ouders/verzorgers. Bij terugkeer op school brengt de leerling de retourmelding mee, voorzien van de handtekening van een van de ouders/verzorgers en levert deze in bij de servicedesk.

Medisch bezoek
Bezoeken aan arts, tandarts of orthodontist moeten buiten de schooltijden worden afgelegd. Als dit bij uitzondering niet mogelijk is, kan verzuim van lessen worden aangevraagd via een absentieverklaring. Dit formulier is verkrijgbaar bij de servicedesk en moet ruim van tevoren worden ingeleverd. Bij terugkeer op school meldt de leerling zich bij de servicedesk.

Verlof
Slechts bij hoge uitzondering geeft de afdelingsleider toestemming om tijdens lestijd met vakantie te gaan. De school draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de mogelijk ongunstige effecten van een dergelijke vakantie op de prestaties van de leerling. Verlof kan, behalve voor een medisch bezoek, ook aangevraagd worden voor: een speciale gebeurtenis (zoals een bruiloft of een begrafenis) een buitenschoolse activiteit (zoals een open dag van een vervolgopleiding) De verlofaanvraag dient minimaal drie werkdagen voor het verlof te worden ingediend. Alleen na goedkeuring wordt de afwezigheid van de betreffende leerling als geoorloofd aangemerkt.

Bezoek Open Dagen
Verlof voor het bezoeken van open dagen wordt verleend door de afdelingsleider na overleg met de adviseur loopbaanoriëntatie.

Aanmelden

Voor het huidige schooljaar geldt de aanmelding als volgt:

Aanmelden brugklas
Lees meer op de pagina aanmelden brugklas.
De aanmeldformulieren worden vanaf januari 2020 op de website geplaatst. Vanaf dat moment kunt u zich aanmelden.

Ontvangstbevestiging
Eind maart/ begin april 2020 ontvangt u een ontvangstbevestiging.

Toelating
De toelating van leerlingen verzorgt de toelatings- en plaatsingscommissie. Als het gaat om toelating tot de bovenbouw dan vraagt de commissie de afdelingsleider om advies.

Aanmelden ISK (Internationale Schakelklas)

Voor het huidige schooljaar geldt dit aanmeldformulier.
Vergeet niet de volgende documenten mee te sturen:

 • kopieën ID-bewijs of paspoort van leerling én ouders/verzorgers
 • pasfoto van de leerling
 • uittreksel GBA (gemeentelijke basisadministratie) van de leerling, inclusief daarop vermeld:
  datum binnenkomst in Nederland en het BSN-nummer.

Het ingevulde formulier en de documenten stuurt u naar:
Lingecollege
D. van Oosteren
Postbus 584
4000 AN Tiel

Voor informatie kunt u een mail sturen naar D. van Oosteren: oos@lingecollege.nl.