Home > Contact

Contact

Contactgegevens per locatie

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 7.45 en 16.30 uur.

Lingecollege  praktijkonderwijs
Rozenstraat 44
4001 DW Tiel
0344 – 63 59 93
praktijkonderwijs@lingecollege.nl

Lingecollege beroepscollege (bbl en kbl)
Teisterbantlaan 2
4006 EB Tiel
0344 – 61 43 41
beroepscollege@lingecollege.nl

Lingecollege mavo
Tielerwaardlaan 1
4006 EV Tiel
0344 – 64 01 55
mavo@lingecollege.nl

Lingecollege lyceum (havo en vwo)
Heiligestraat 78
4001 DN Tiel
0344 – 62 07 17
lyceum@lingecollege.nl

Lingecollege internationale schakelklas (ISK)
Teisterbantlaan 2
4006 EB Tiel
0344 – 64 09 11
isk@lingecollege.nl

Lingecollege algemeen
0344 – 64 09 12
info@lingecollege.nl

Contactgegevens voor de media

Voor vragen en het maken van foto-, video- en geluidsopnamen kunt u contact opnemen met onze afdeling communicatie:

Gegevens wijzigen

Wilt u een wijziging doorgeven in de gegevens van uw kind? Bijvoorbeeld een nieuw adres? De wijziging kunt u mailen naar leerlingenadministratie@lingecollege.nl.

Ziek of afwezig

Als een leerling ziek is, dient dit dagelijks voor 8.15 uur gemeld te worden. Mocht een melding achterwege blijven, dan is de reden van afwezigheid van uw kind bij onze docenten niet bekend. De leerling wordt dan geregistreerd als ongeoorloofd afwezig. Een leerling dient iedere dag te worden ziek gemeld (dus niet alleen op de eerste ziektedag). Als een leerling een toets heeft, is telefonische afmelding vóór aanvang verplicht.

Ziek worden op school 
Een leerling die ziek wordt op school, gaat naar de medewerker ziekteverzuim. De medewerker ziekteverzuim bepaalt of de leerling naar huis mag gaan. Als de medewerker ziekteverzuim er niet is, gaat de leerling naar de servicedesk. Bij de onderbouwleerlingen is er contact met de ouder(s)/verzorger(s) voordat een leerling naar huis gaat.

Medisch bezoek
Bezoeken aan arts, tandarts of orthodontist moeten buiten de schooltijden worden afgelegd. Als dit bij uitzondering niet mogelijk is, kan verzuim van lessen worden aangevraagd via een verzuimverklaring. Dit formulier is verkrijgbaar bij de servicedesk en moet ruim van tevoren worden ingeleverd. Bij terugkeer op school meldt de leerling zich bij de servicedesk.

Verlof
Slechts bij hoge uitzondering geeft de afdelingsleider toestemming om tijdens lestijd met vakantie te gaan. De school draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de mogelijk ongunstige effecten van een dergelijke vakantie op de prestaties van de leerling. Verlof kan, behalve voor een medisch bezoek, ook aangevraagd worden voor: een speciale gebeurtenis (zoals een bruiloft of een begrafenis) een buitenschoolse activiteit (zoals een open dag van een vervolgopleiding) De verlofaanvraag dient minimaal drie werkdagen voor het verlof te worden ingediend. Alleen na goedkeuring wordt de afwezigheid van de betreffende leerling als geoorloofd aangemerkt. Bijzonder verlof kan worden aangevraagd via het formulier: Aanvraag bijzonder verlof.

Bezoek Open Dagen
Verlof voor het bezoeken van open dagen wordt verleend door de afdelingsleider na overleg met de adviseur loopbaanoriëntatie.

Bestuur

 • Toine Schinkel, bestuurder

Directie

 • Peter Schaap, directeur onderwijs
 • Ad Kuivenhoven, directeur onderwijsondersteunende dienst

Raad van Toezicht

 • Pol van Tuijl
 • Jolanda Go-Hippe
 • Rob van Velthoven
 • Reinette Zanen-Krijger
 • Bianca Rook

Correspondentieadres bestuur en Raad van Toezicht

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tiel
Postbus 224
4000 AE Tiel

Route naar school

Te voet, op de fiets of met de auto: bepaal hier een route.
Met het openbaar vervoer: bepaal hier een route.

Informatie veerpont uit de vaart

Als de pont niet vaart, regelt de school met ingang van de eerstvolgende dag een bus. De kosten voor de bus komen ten laste van de school. Voor informatie en vertrektijden van de bus klik hier.

Aanmelden

Voor het huidige schooljaar gaat de aanmelding als volgt:

Aanmelden brugklas
Lees meer op de pagina aanmelden brugklas.
De aanmeldformulieren worden vanaf januari op de website geplaatst. Vanaf dat moment kunt u zich aanmelden.

Ontvangstbevestiging
Begin april ontvangt u een ontvangstbevestiging.

Toelating
De toelating van leerlingen verzorgt de toelating- en plaatsingscommissie. Als het gaat om toelating tot de bovenbouw dan vraagt de commissie de afdelingsleider om advies.

Aanmelden ISK (Internationale Schakelklas)

Voor aanmelden gebruikt u het aanmeldformulier voor ISK. Dit vindt u op de pagina aanmelden.
Vergeet niet de volgende documenten mee te sturen:

 • kopieën ID-bewijs of paspoort van leerling én ouders/verzorgers
 • pasfoto van de leerling
 • uittreksel GBA (gemeentelijke basisadministratie) van de leerling, inclusief daarop vermeld:
  datum binnenkomst in Nederland en het BSN-nummer.

Het ingevulde formulier en de documenten stuurt u naar:
Lingecollege
T.a.v. Jacqueline Hendriks – Basten
Postbus 584
4000 AN Tiel

Voor informatie kunt u een mail sturen naar Jacqueline Hendriks – Basten.