Skip to content
Lingecollege

Het Lingecollege is een openbare middelbare scholengemeenschap voor Tiel en de regio. Wij bieden passend onderwijs voor ieder kind.

Wat wij belangrijk vinden

Ontdekken
We bieden ruimte om met plezier te experimenten en daarvan te leren.
Nieuwsgierig
We stimuleren in elkaar en in de wereld om ons heen en zoeken de verbinding op.
Vertrouwd
We bieden een veilige omgeving waar iedereen zichzelf kan zijn en we respect hebben voor elkaar.
Positief
We werken enthousiast aan onze eigen persoonlijke groei. We zien en waarderen de positieve kant. Bij ons is het glas halfvol.
Betrokken
We werken samen aan een prettige relatie waarin we elkaar horen, zien en kennen.

Onze visie en missie

Onze visie

Onderwijs gaat verder dan kennisoverdracht. Het gaat ook over persoonlijke groei. Door oog te hebben voor mensen, en verschillen juist te omarmen, ontdekken wij interesses en talenten van leerlingen.

Onze missie

Wij begeleiden jongeren om op zelfverzekerde en eigen wijze betekenis te kunnen geven aan hun toekomstige rol in de maatschappij.

Organisatiestructuur

De leiding van de school bestaat uit de bestuurder, de locatie directeuren en de afdelingsleiders. De bestuurder representeert de scholengemeenschap als geheel en is eindverantwoordelijk naar de Raad van Toezicht. De dagelijkse leiding is in handen van een managementteam dat bestaat uit de locatie directie en afdelingsleiders.

Kernteams

Onze opleidingen zijn verdeeld in kernteams. Een kernteam bestaat uit een afdelingsleider, een vaste groep vakdocenten en mentoren. De afdelingsleiders ondersteunen de vakdocenten en de mentoren. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de leerlingbegeleiding.

Mentor is aanspreekpunt

De mentoren zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders en kind(eren). Een mentor helpt leerlingen te wennen aan school en begeleidt leerlingen bij het leren. Alle leerlingen krijgen een mentoruur. De mentor gebruikt dit uur om met leerlingen te praten over hoe het gaat op school en welke ondersteuning wellicht nodig is.

Onderwijsaanbod

Het Lingecollege is een openbare scholengemeenschap voor Tiel en de regio. Het Lingecollege is er voor alle leerlingen. Binnen het Lingecollege bieden we alle niveaus aan.

Praktijkonderwijs
Het praktijkonderwijs is er op gericht leerlingen uit te laten stromen naar werk of vervolgonderwijs.

Beroepscollege
Het beroepscollege bestaat uit praktijkgerichte programma’s en is er op twee niveaus:

  • basisberoepsgerichte leerweg
  • kaderberoepsgerichte leerweg

Met een diploma van het beroepscollege krijgt de leerling toegang tot het mbo, niveau 2, 3 of 4.

Mavo
De mavo heeft een theoretisch georiënteerd programma. Met een mavo diploma kunnen leerlingen doorstromen naar het mbo niveau 3 of 4 (middelbaar beroepsonderwijs) of naar de havo.

Lyceum
Het lyceum biedt havo, vwo (atheneum en gymnasium). Na het vwo kan de leerling kiezen voor een vervolgopleiding (hbo of wo). Na de havo kan de leerling kiezen voor een hbo vervolgopleiding of doorstromen naar het vwo.

Internationale Schakelklas (ISK)
Na de ISK kan een leerling doorstromen naar een vervolgopleiding die past bij het niveau van de leerling. De ISK duurt gemiddeld twee jaar.