Skip to content
Lingecollege

Twijfelt de basisschool tussen een schooladvies voor praktijkonderwijs of vmbo bbl-niveau? Dan is de schakelklas misschien de plek voor jou.

De schakelklas volg je alleen het eerste leerjaar. Tijdens dat jaar kijken we of je kunt doorstromen naar het tweede jaar van het vmbo bbl of dat het tweede jaar van praktijkonderwijs beter past.

Zo werkt het

In de schakelklas krijg je les op vmbo bbl niveau. De schakelklas krijgt les in kleine groepjes en je wisselt niet zo vaak van docent. Zo is de overstap van basisschool naar de middelbare school wat kleiner. Tijdens dit jaar verwachten we wel dat je steeds zelfstandiger wordt. Je krijgt les op twee locaties: praktijkonderwijs en het beroepscollege. Om over te gaan naar het tweede jaar van het vmbo bbl moet je aan dezelfde beoordelingscriteria voldoen als leerlingen op het gewone vmbo.

Voor wie is de schakelklas bedoeld?

De schakelklas is geschikt voor leerlingen die het bbl-niveau aankunnen, maar behoefte hebben aan:

  • veiligheid
  • duidelijkheid
  • structuur
  • extra uitleg en ondersteuning bij plannen en organiseren van de lesstof
  • motivatie

Aanmelden voor de schakelklas

Wilt u uw kind aanmelden voor de schakelklas? Hiervoor kunt u het aanmeldformulier klas 1 gebruiken. Een toelatingscommissie beslist of een leerling geschikt is voor de schakelklas.