Skip to content
Lingecollege

Het eindexamen bestaat uit twee delen: het schoolexamen en het landelijk Centraal Examen. Het Centraal Examen wordt aan het einde van leerjaar 5 (havo) of 6 (vwo) afgenomen. Tijdens dit examen worden de theoretische vakken afgesloten.

Het examenprogramma begint in klas 4 van het lyceum

In klas 4, 5 en 6 (alleen op het vwo) werk je aan je examenprogramma. Een deel van de toetsen en praktijkopdrachten in klas 4 telt al mee voor het eindexamen. De normen die daarvoor gelden staan in de programma’s van toetsing en afsluiting.

Programma van toetsing en afsluiting (PTA’s)

In het programma van toetsing en afsluiting staat welke onderdelen meetellen voor je schoolexamen. In de examenklassen maken alle genoemde programmaonderdelen deel uit van het schoolexamen. Dit schoolexamen bepaalt dan voor 50% het cijfer van je eindexamen. De andere 50% worden bepaald door het centraal examen in het examenjaar.

Ik / mijn kind zit dit schooljaar in leerjaar 4

Examenreglement

Programma van toetsing en afsluiting (PTA’s)

Ik / mijn kind zit dit schooljaar in leerjaar 5

Examenreglement

Programma van toetsing en afsluiting (PTA’s)

Ik / mijn kind zit dit schooljaar in leerjaar 6

Examenreglement

Programma van toetsing en afsluiting (PTA’s)