Skip to content
Lingecollege

Het eindexamen bestaat uit twee delen:

  • Schoolexamen (SE)
  • Landelijk Centraal Examen (CE)

Het Centraal Examen wordt aan het einde van leerjaar 4 afgenomen. Tijdens dit examen worden de theoretische vakken afgesloten.

Onderstaand vindt u de actuele examenreglementen en programma’s van toetsing en afsluiting:

Ik / mijn kind zit dit schooljaar in leerjaar 3

Examenreglement

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)

Ik / mijn kind zit dit schooljaar in leerjaar 4

Examenreglement

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)