Skip to content
Lingecollege

De raad van toezicht (RvT) is het orgaan binnen onze onderwijsstichting dat toezicht houdt op het college van bestuur (CvB), onze bestuurder. De RvT controleert of de wetten en regels worden nageleefd, kijkt naar de resultaten die het CvB levert en houdt toezicht op de integriteit van het bestuur. Bovendien fungeert de RvT als werkgever van het bestuur. De leden van de RvT worden in het openbaar onderwijs benoemd door de gemeenteraad,

Bestuur

 • Nico de Vrede
  Interim bestuurder

Directie

 • Clemens de Waal
  Interim directeur ondersteunende dienst
 • Kitty Oirbons
  Interim directeur onderwijs

Raad van Toezicht

 • Marcel van der Knaap
  Interim voorzitter
 • Theo Douma
 • 3 vacatures

Contactgegevens bestuur en RvT

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tiel
Postbus 224
4000 AE Tiel
Stuur een mail