Skip to content
Lingecollege

Ziek, afwezig of verlof aanvragen? Meld dit op tijd!

Ben je ziek of afwezig?

Als een leerling ziek is, dient dit dagelijks voor 8.15 uur gemeld te worden. Mocht een melding achterwege blijven, dan is de reden van afwezigheid van uw kind bij onze docenten niet bekend. De leerling wordt dan geregistreerd als ongeoorloofd afwezig.

Elke dag melden
Een leerling dient iedere dag te worden ziek gemeld (dus niet alleen op de eerste ziektedag). Als een leerling een toets heeft, is telefonische afmelding vóór aanvang verplicht.

Ziek worden op school

Een leerling die ziek wordt op school, gaat naar de medewerker ziekteverzuim. De medewerker ziekteverzuim bepaalt of de leerling naar huis mag gaan. Als de medewerker ziekteverzuim er niet is, gaat de leerling naar de servicedesk. Bij de onderbouwleerlingen is er contact met de ouder(s)/verzorger(s) voordat een leerling naar huis gaat.

Medisch bezoek

Bezoeken aan arts, tandarts of orthodontist moeten buiten de schooltijden worden afgelegd. Als dit bij uitzondering niet mogelijk is, kan verzuim van lessen worden aangevraagd via een verklaring van verzuim. Dit formulier is verkrijgbaar bij de servicedesk en moet ruim van tevoren worden ingeleverd. Bij terugkeer op school meldt de leerling zich bij de servicedesk.
U kunt de verklaring van verzuim ook downloaden, invullen en door uw kind laten afgeven bij de servicedesk.

Verlof aanvragen

Slechts bij hoge uitzondering geeft de afdelingsleider toestemming om tijdens lestijd met vakantie te gaan. De school draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de mogelijk ongunstige effecten van een dergelijke vakantie op de prestaties van de leerling.

Verlof kan, behalve voor een medisch bezoek, ook aangevraagd worden voor: een speciale gebeurtenis (zoals een bruiloft of een begrafenis) een buitenschoolse activiteit (zoals een open dag van een vervolgopleiding). De verlofaanvraag dient minimaal drie werkdagen voor het verlof te worden ingediend. Alleen na goedkeuring wordt de afwezigheid van de betreffende leerling als geoorloofd aangemerkt.

Bijzonder verlof kan worden aangevraagd via het formulier: Aanvraag bijzonder verlof.

Het volledige protocol Verzuim, ziek en (bijzonder) verlof is beschikbaar op onze website.

Bezoek Open Dagen

Verlof voor het bezoeken van open dagen wordt verleend door de afdelingsleider na overleg met de adviseur loopbaanoriëntatie.