Skip to content
Lingecollege

Het Lingecollege werkt continu aan het verbeteren van kwaliteit. Wij vragen ouders en leerlingen regelmatig wat beter kan.

Onafhankelijke informatie over onze onderwijskwaliteit staat op Scholen op de kaart. Dit is een initiatief van de VO-raad en geeft ouders en leerlingen per stad en school inzicht in bijvoorbeeld het percentage geslaagden, het aantal leerlingen en het onderwijsaanbod.

Het Lingecollege valt onder het Rijksinspectiekantoor Utrecht, sector voortgezet onderwijs.
Overige informatie over het kwaliteitsbeleid vindt u ook in de diverse schoolgidsen van de afzonderlijke opleidingen.

Jaarverslagen

Afspraken en protocollen

Goede kwaliteit hangt ook samen met het maken van heldere afspraken en het volgen van protocollen en reglementen. Welke afspraken het Lingecollege hanteert, vindt u op de pagina documenten. Eén van onze afspraken is het volgen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij hanteren daarvoor een Protocol Social Media en hebben voor onze informatiesystemen een Responsible Disclosure Beleid.

Daarnaast hebben we een Functionaris Gegevensbescherming:
Rob van Son / Privaty
06 – 1871  9908