Skip to content
Lingecollege

Het atheneum op het Lingecollege is een zesjarige onderwijsvorm binnen het voortgezet onderwijs in Nederland, bedoeld voor leerlingen die naar verwachting succesvol een universitaire studie kunnen volgen. De leerlijn van het atheneum is uitdagend en breed opgezet, met een sterke focus op theoretische kennis en academische vaardigheden.

Onderbouw atheneum

In de eerste drie jaar van het atheneum, ook wel de onderbouw genoemd, krijgen leerlingen een brede algemene vorming. Het curriculum omvat een breed scala aan vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde, natuur- en scheikunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, en moderne vreemde talen zoals Frans en Duits. Het doel van de onderbouw is om leerlingen een stevige basis te geven en hen te helpen hun interesses en talenten te ontdekken.

Bovenbouw atheneum

In de bovenbouw, de tweede fase van het atheneum, kiezen leerlingen een profiel dat hen voorbereidt op specifieke richtingen in het hoger onderwijs. Het draait niet alleen om het opdoen van kennis. Er is ook veel aandacht voor de ontwikkeling van vaardigheden die je nodig hebt in je vervolgopleiding. Je leert omgaan met de grote hoeveelheid informatie die op alle vakgebieden beschikbaar is. Informatie opzoeken, selecteren, goed en kritisch lezen en toepassen is bij bijna alle vakken een onderdeel van het examenprogramma. Daarnaast komen de vaardigheden problemen oplossen, argumenteren, onderhandelen en samenwerken aan bod. Je studeert vaker zelfstandig of in groepjes na instructie van de docent. En je krijgt meer verantwoordelijkheid bij het plannen van de leerstof.

In de bovenbouw volg je de vakken die bij je profiel horen. En je kunt kiezen uit een aantal keuzevakken waarin je examen kunt doen, zoals handvaardigheid en Onderzoeken & Ontwerpen (Technasium).

Profiel kiezen atheneum

Vanaf de derde klas in het atheneum ga je flink aan de slag met je toekomst: loopbaanoriƫntatie. Want aan het eind van het derde jaar kies je je profiel. Een belangrijke keuze, omdat je kiest welke vakken je volgt in de laatste drie jaar van het vwo. En dat bepaalt welke vervolgopleidingen je kunt gaan doen.
Meer over profielkeuze

Examinering en Doorstroom

Aan het einde van de zes jaar leggen leerlingen eindexamens af in de vakken van hun profiel. Succesvol afgeronde examens geven toegang tot de universiteit of hogeschool, afhankelijk van de gekozen vervolgstudie.