Zoeken

Home / Praktijkonderwijs
LIngecollege Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs

LIngecollege Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs betekent leren op een andere manier, namelijk in de praktijk en is er voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Het Lingecollege praktijkonderwijs is een kleine overzichtelijke school. Dat is een voordeel, want leren op maat is onze kracht. Leren is niet voor iedereen even gemakkelijk. De een heeft meer tijd nodig om zich kennis en vaardigheden eigen te maken dan een ander. Die tijd en ruimte is er bij ons.

We gaan uit van de mogelijkheden van de leerling

We bereiden leerlingen voor op een succesvolle plaats in de maatschappij door ze (werknemers)vaardigheden te leren. Deze vaardigheden leer je door ze te oefenen en in praktijk te brengen. Het onderwijs bestaat daarom voor de helft uit praktijkvakken en stages. Je leert dus echt door te doen. Hierbij gaan we uit van jouw mogelijkheden.

Na het praktijkonderwijs: verder leren of aan het werk

Als je het praktijkonderwijs hebt afgerond, kun je verder leren of aan het werk gaan. Bovendien wordt je voorbereid op een baan, actief burgerschap, zelfstandig wonen en het hebben van zinvolle vrije tijdsbesteding.
Wij bieden leerlingen op onze school drie uitstroomroutes:

  • naar een reguliere werkplek
  • naar een beschermde werkplek
  • naar een vervolgopleiding, bijvoorbeeld het ROC (mbo)

De uitgangspunten van onze school

  • Wij bieden een inspirerende omgeving en we hebben aandacht voor elkaar.
  • Wij zien het als een gezamenlijke opdracht om leerlingen zelfstandig en succesvol te laten zijn in de maatschappij.
  • In ons onderwijs staat het leer- en groeiproces van de leerling centraal. We bouwen op een goede relatie tussen ouders, leerling en docent/school.

Veilige omgeving

Wij zijn een school zijn waar leerlingen, ouders en medewerkers trots op zijn en waar zij zich veilig voelen om te leren, te werken en zich te ontwikkelen.

Beschikking praktijkonderwijs

Je kunt naar het praktijkonderwijs als je 12 jaar of ouder bent en als je een speciale verklaring hebt: de beschikking praktijkonderwijs. Deze vragen wij voor je aan bij het Samenwerkingsverband Rivierenland, nadat je je bij ons hebt aangemeld.

Schakelklas

Is er bij de basisschool twijfel tussen praktijkonderwijs en bbl-niveau? Dan is de schakelklas misschien de plek voor jou.


Subsidie Europees Sociaal Fonds

Wij vergroten de (vak)vaardigheden van onze leerlingen, zodat ze na de schoolperiode kunnen uitstromen naar (beschut) werk of een vervolgopleiding.
Dit doen wij door:

  • ArbeidsoriĆ«ntatie in een vroeg stadium te begeleiden;
  • Competenties te meten;
  • Aanbod van stage en praktijkvakken te vergroten.

Leerlingen worden intensief voorbereid op arbeid door praktijkgericht onderwijs dat vorm krijgt door leerling werkplaatsen, stage-werkplekleren en daar waar mogelijk branche gerichte cursussen.

ESF Subsidie