Zoeken

Home / Beroepscollege / Onderwijs
Beroepscollege Onderwijs

Onderwijs

Beroepscollege Onderwijs

Op het beroepscollege hebben we vier kernwaarden voor ons onderwijs.

Leren door doen

Onze leerlingen leren het liefst en het best op een praktische manier. Je kiest in de eerste klas een profiel en volgt veel van je lesuren op een beroepsplein. Hier werk je aan je beroepsvaardigheden, waarmee je later kunt doorstromen naar het MBO.

Positief aan het werk

We laten de leerlingen ervaren dat ze meer kunnen dan ze zelf denken. Het accent ligt op wat je al kunt en wat je nog allemaal kunt leren.

We begeleiden groei

Niet alles gaat vanzelf of lukt de eerste keer. Volwassen worden gaat met vallen en opstaan. Onze docenten begeleiden jou daarbij. Vooral jouw mentor ondersteunt jouw persoonlijke ontwikkeling.

Wij bieden structuur

Een schoolweek biedt veel uitdagingen. Onze leerlingen hebben het nodig dat ze precies weten wat ze moeten doen en wat er van ze verwacht wordt.

Op het beroepscollege kennen we themaweken en hebben we een Lingeweek aan het einde van elk trimester

Themaweken

Tijdens het schooljaar zijn er drie themaweken.

Lingeweek

Aan het einde van elk trimester is er een Lingeweek. Dan zijn er culturele activiteiten, projecten,  excursies en sport. Deze hebben een duidelijke relatie met het lesprogramma en de sociale ontwikkeling van onze leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan projecten over ons cultureel erfgoed en gezondheid.
De eerste en tweede klassen sluiten elk trimester af met Lingeweek. Als je in de derde of vierde klas zit, ziet de Lingeweek er iets anders uit. Een deel van de week staat in het teken van activiteiten. Daarnaast zijn er toetsen voor het examenprogramma.