Skip to content
Lingecollege

De Overstap Tiel is een project dat gestart is in schooljaar 2021-2022. In dit project werkt het Lingecollege samen met de Tielse basisscholen (OPO-R, CPOB, SKOR) en de gemeente Tiel.

Het onderwijs binnen het Overstap Tiel project is er op gericht de kansengelijkheid in Tiel te versterken. In Nederland worden kinderen namelijk al op 11 of 12-jarige leeftijd op onderwijsniveau ingedeeld. En dat is voor sommige kinderen te vroeg.

Het Overstap Tiel project

Als het kind deelneemt aan het Overstap Tiel project dan krijgt hij of zij een jaar langer de tijd een keuze te maken voor een niveau. Aan het einde van de eerste klas (de brede brugklas) wordt namelijk pas bepaald naar welk niveau het kind in klas twee doorstroomt. Op deze manier wordt de kans vergroot dat het kind doorstroomt naar een niveau dat aansluit bij wat hij kan. Zodat het kind zijn schoolloopbaan succesvol(ler) doorloopt. Verder ontvangt het kind ook voldoende begeleiding. Er is bijvoorbeeld meer aandacht voor taal en het ‘leren leren’.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie ontvangen over Het Overstap Tiel project en wilt u dit bespreken met uw kind? Download dan onze informatie folder via onderstaande knop.

Download de informatie folder

Samenwerkende partijen