Skip to content
Lingecollege

Het Lingecollege ontvangt al enkele jaren de gouden Schoolkantine Schaal van het Voedingscentrum.

In verschillende jaren ontvingen wij een gouden schaal. Deze schaal laat zien dat onze schoolkantines gezond zijn ingericht. Ruim tachtig procent van het aanbod van de kantines zijn gezondere producten. Deze ‘gezondere keuzes’ worden bovendien aantrekkelijk en opvallend gepresenteerd. De makkelijke keuze is nu vooral gezond, en lekker natuurlijk.

De wens voor een gezonde schoolkantine

Daarmee komt het Lingecollege tegemoet aan de wens van ouders en leerlingen. Jongeren geven aan dat zij moeilijk weerstand kunnen bieden aan vette of zoete snacks als die er liggen. Dat is niet raar. Verleidingen weerstaan, vraagt zelfcontrole. Het Lingecollege werkt er hard aan om de kantines gezonder te maken. Dit doen we aan de hand van de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen. Deze richtlijn is opgesteld door het Voedingscentrum, in opdracht van het ministerie van VWS. Ieder jaar controleren we met de Kantinescan of het aanbod en de uitstraling van onze kantines nog voldoet aan deze richtlijn. De uitkomsten rapporteren we aan de directie.

Gouden Schoolkantine Schaal

Om een Gouden Schoolkantine Schaal te bemachtigen, moet een kantine voldoen aan diverse voorwaarden. Zo biedt de kantine groente en fruit aan en bestaat minstens tachtig procent van het aanbod uit betere keuzes. Dit zijn producten die je in een gezond eetpatroon vaak mag eten. Een Gezonde Schoolkantine maakt kiezen voor gezondere producten gemakkelijk, door ze vooraan te leggen en aantrekkelijk te presenteren. De kantine besteedt ook aandacht aan het stimuleren van water drinken. De school heeft deze aanpak in het beleid verankerd.

Een gezondere schoolkantine is in onze ogen een plek waar jongeren makkelijk betere keuzes maken, omdat die volop aanwezig zijn.

Gezonde Schoolkantine project

De Gezonde Schoolkantine is een langlopend project van het Voedingscentrum. Het doel is een gezonder voedingsaanbod op vo- en mbo-scholen. Scholen kunnen hun aanbod voorleggen aan de Schoolkantine Brigade. Ze krijgen dan tips op maat over hoe ze de kantine stapsgewijs blijvend gezonder kunnen maken. Voor meer informatie: www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine.

Groente, fruit en gezondere keuzes in belegde broodjes zijn aantrekkelijk gepresenteerd voor de leerlingen. Water is daarnaast de logische dorstlesser. Het ziet er allemaal heerlijk uit.