Skip to content
Lingecollege

Als je graag verder leert, kun je ervoor kiezen om je Entreediploma te halen. Dat is een ROC-diploma. Hiervoor werken we samen met het ROC Rivor in Tiel.

Als je in een schooljaar 16 jaar wordt en de test van het ROC voldoende hebt gemaakt, mag je een opleiding op mbo niveau 1 bij ons op school gaan volgen. Je gaat dan naar de ROC-klas. De ROC-klas duurt twee schooljaren (leerjaar 4 en 5). Leerjaar 1 is het voorbereidende jaar. Je krijgt theorielessen en loop je stage bij een erkend leerbedrijf. Leerjaar 2 is het examenjaar. Je loopt stage en je krijgt les in Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap. Je sluit af met een officieel ROC examen. En je krijgt naast je diploma voor het praktijkonderwijs ook een niveau 1 ROC-diploma.

Op welke locatie krijg je les?

De ROC-klas krijgt les op het praktijkonderwijs. Het diploma kan op 2 manieren worden afgegeven:

  • Entree met uitstroom naar werk
  • Entree met doorstroomrecht naar niveau 2 van het mbo

Wanneer kun je de opleiding voor het Entreediploma volgen?

Om de opleiding voor het Entreediploma te kunnen volgen, verwachten we een goede beroepshouding. Dit betekent:

  • actief zijn
  • afspraken nakomen
  • motivatie hebben om te leren
  • zelfstandigheid

Als je 16 jaar bent, kun je aangemeld worden voor de pré-ROC klas. Mentoren en docenten van de pré-ROC klas bekijken wie hiervoor in aanmerking komt. Ook ouder(s)/verzorger(s) worden betrokken. De pré-ROC klas duurt zes maanden. Eind mei maak je een test. Daaruit blijkt of je naar de ROC-klas kunt.