Skip to content
Lingecollege

Leren in de praktijk doe je juist niet alleen op school. Daarom loop je op onze school veel stage en tijdens de Lingeweken zijn er leuke activiteiten naast de lessen.

Onze leerlingen lopen stage bij bedrijven. Bij stages komen alle vaardigheden aan bod die nodig zijn om goed als werknemer te functioneren. In leerjaar 2 doe je  een beroepskeuzetest, zodat we samen een passende stageplek kunnen zoeken. Tijdens de LOB-lessen bezoek je bedrijven om je te oriënteren op de stage. En je doet een stage-assessment. Dit is een onderzoek door de mentor en ons stagebureau en bestaat onder andere uit het voeren van een sollicitatiegesprek en een beroepeninteressetest. Uit de test en het assessment blijkt aan welke competenties je nog moet werken. Of leerlingen vanaf leerjaar 3 aan een stage bij een bedrijf beginnen, hangt af van de ontwikkeling van de leerling.

Stagebegeleiding

Het praktijkonderwijs heeft een stagebureau. Stagebegeleiders helpen de leerlingen bij het vinden van een stage en zij begeleiden de leerlingen in hun stages. We hebben een groot netwerk van stagebedrijven. Ook hebben we goed contact met de gemeente, het UWV en re-integratiebedrijven. Het aanbod van stages is daardoor groot.

Lingeweek

Elk schooljaar heeft drie Lingeweken. Naast de lessen zijn er dan allerlei activiteiten te doen. Denk aan een sportdag of aan schaatsen of zwemmen.