Skip to content
Lingecollege

De Internationale Schakelklas (ISK) is een middelbare school voor nieuwkomers in Nederland die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen. De ISK is voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar.

Leerlingen op de Internationale Schakelklas leren Nederlands, studievaardigheden en ze worden begeleid bij het inburgeren. Vervolgens stromen ze door naar het gewone voortgezet onderwijs op een niveau dat bij ze past. De ISK duurt gemiddeld twee jaar.

ISK is geen internationale school (op een internationale school zijn de lessen juist niet in het Nederlands): op een ISK zitten leerlingen die in Nederland blijven wonen.

Veilige omgeving

Om goed te kunnen leren, is het nodig dat je je fijn voelt op school. Onze school is een plek waar je jezelf kunt zijn en waar je je veilig voelt om te leren en te groeien. We begrijpen dat een veilige en ondersteunende omgeving cruciaal is voor het welzijn en het succes van onze leerlingen.

Tevredenheid leerlingen en ouders

Ieder jaar onderzoeken we hoe tevreden leerlingen en ouders zijn over de sfeer en de veiligheid op de mavo. We hechten veel waarde aan hun feedback, omdat het ons helpt om onze omgeving continu te verbeteren. De onderzoeksresultaten en nog veel meer andere informatie zoals slagingspercentages zijn openbaar. Bekijk de onderzoeksresultaten op scholen op de kaart.