Skip to content
Lingecollege

Het Lingecollege praktijkonderwijs werkt met leerjaren. Je zit tot en met leerjaar 5 bij ons op school. Binnen deze 5 leerjaren krijg je het onderwijs dat past bij jouw leertempo en ontwikkeling.

Leerjaar 1

Dit leerjaar is om de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen. Daarnaast leer je basisvaardigheden. Zelfredzaamheid is hierbij belangrijk. In dit leerjaar ben je bezig met de vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik worden? Je krijgt de eerste lessen loopbaanoriëntatie en -begeleiding(LOB). Hierin is aandacht voor de sectorkeuze: Winkel, Horeca, Groen & Dier of Techniek. Een sector kiezen hoeft dit jaar nog niet.

Schakelklas

Is er bij de basisschool twijfel tussen praktijkonderwijs en bbl-niveau? Dan kun je in leerjaar 1 misschien naar de schakelklas.
Meer over de schakelklas

Leerjaar 2

De basisvaardigheden en algemene werknemersvaardigheden worden verder uitgebreid en aangeleerd. In de LOB-lessen oriënteer je je  op stage en werk. Ook ga je op bezoek bij bedrijven. Halverwege dit leerjaar start het stage-assessment. Dit is een onderzoek door de mentor en het stagebureau en bestaat uit een beroepeninteressetest en een sollicitatietraining. Ook geeft de mentor informatie over de sterke eigenschappen van de leerling.

Leerjaar 3

In dit leerjaar start je met de stage op school of bij een bedrijf. Eerst één dag in de week. Later wordt dit uitgebreid naar twee dagen per week. In dit leerjaar krijgt het verwerven van werknemersvaardigheden steeds meer aandacht.

Leerjaar 4

Leerjaar 4 lijkt veel op leerjaar 3. In leerjaar 4 wordt de stage uitgebreid van twee naar drie dagen per week. Er is nog meer aandacht voor aanleren van werknemersvaardigheden. In dit jaar kies je welk certificaat je wil behalen. Bijvoorbeeld een winkelcertificaat, schoonmaak in de groothuishouding, VCA Veiligheid of een certificaat heftruck. Als je certificaten haalt, wordt het makkelijker om een baan te vinden.

Leerjaar 5

In dit laatste leerjaar begeleiden we jou naar een passende werkplek via een stage bij een bedrijf. Daarbij is het doel dat je de school verlaat met een arbeidscontract op zak. Je kunt ook kiezen voor een vervolgopleiding. Het laatste jaar ben je meestal maar één dag of dagdeel op school. Wanneer je onze school verlaat, volgen wij nog twee jaar hoe het met jou gaat. Ook helpen we je als je vragen of problemen hebt  op je werkplek of je vervolgopleiding.