Skip to content
Lingecollege

Soms heb je wat extra ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld bij het leren op school of in het omgaan met je klasgenoten of docenten. We hebben genoeg mogelijkheden om je te helpen.

Intern Ondersteunings team (IOT)

Het team zorgt ervoor dat jij extra ondersteuning ontvangt, zodra je daar behoefte aan hebt. Het intern ondersteunings team (IOT) is er om je te helpen bij sociaal-emotionele, maatschappelijke en/of fysieke problemen. Het IOT bestaat uit:

  • intern begeleider
  • ondersteuningscoördinator
  • orthopedagoog
  • counselor

Als het nodig is, schakelt het ondersteuningsteam hulp in van buiten school. Mentoren kunnen leerlingen aanmelden bij het ondersteuningsteam.

Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator coördineert de behandeling van specifieke zorgvragen, zoals bijvoorbeeld hulp bij dyslexie.

Orthopedagoog

De orthopedagoog wordt ingeschakeld als er psychologisch onderzoek nodig is. Ook heeft de orthopedagoog een adviserende rol bij het intern ondersteuningsoverleg.

Counselor

Onze counselors zijn er voor jou. Als je wilt praten over problemen die je ervaart, kan je bij hen terecht. Er kunnen bijvoorbeeld persoonlijke of sociale problemen zijn die een ontspannen en prettig verblijf op school in de weg staan. De counselor probeert je te ondersteunen en samen met jou naar oplossingen te zoeken.

Zorg advies team (ZAT)

Het Zorg advies team (ZAT) bestaat uit ondersteuners binnen de school en externe instanties zoals de leerplichtambtenaar, GGD en schoolmaatschappelijk werk. Het team adviseert over de ondersteuning voor leerlingen. Het gaat vrijwel altijd om complexe en/of meervoudige problematiek. Ouders moeten er toestemming voor geven dat hun kind in het ZAT wordt besproken.

Schoolmaatschappelijk werk

De schoolmaatschappelijk werker biedt specifieke hulp en ondersteuning bij problemen waarvan de oorsprong buiten school ligt, bijvoorbeeld scheidingen. De schoolmaatschappelijk werker kan ook helpen bij opvoedkundige of algemene vragen.

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige van GGD Gelderland-Zuid helpen mee om jongeren gezond te houden. Zij doen onderzoek, geven advies en wijzen de weg naar goede hulp, als dit nodig is. Dit is een wettelijke taak. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) beantwoordt ook vragen van jongeren, leerkrachten en ouders op het gebied van ontwikkeling, gezondheid en opvoeding. Op de website van de GGD Gelderland-Zuid leest u wat de GGD doet op de middelbare school.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor leerlingen die een vertrouwelijk gesprek willen in het geval van persoonlijke en/of sociale problemen die de schoolgang in de weg staan. De vertrouwenspersoon is er ook voor klachten over (seksuele) intimidatie. Leerlingen kunnen rechtstreeks contact opnemen met een vertrouwenspersoon of via de mentor, de intern begeleider of de ondersteuningscoördinator.

Externe vertrouwenspersoon

GGD Gelderland-Zuid vult voor ons de rol van externe vertrouwenspersoon in. Via de GGD Gelderland-Zuid kan contact opgenomen worden met één van de vier externe vertrouwenspersonen verbonden aan de GGD.

Wilt u als leerling of ouder een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon van GGD Gelderland-Zuid?
Neem dan contact op met de afdeling Jeugdgezondheidszorg: 088 – 144 71 11
(op werkdagen van 08.00 – 12.00 uur en van 12.30 – 16.30 uur).
Meer informatie hierover is beschikbaar op de website van de GGD Gelderland Zuid.