Skip to content
Lingecollege

Op deze pagina staan alle beschikbare documenten binnen de website van het Lingecollege.
U kunt de bestanden online bekijken en desgewenst direct opslaan.

Vragen/opmerkingen?

Neem dan contact met ons op.

Aanmeldformulieren

Aanmeldformulier Schooljaar 2024 – 2025 | Havo Vwo Bovenbouw
Aanmeldformulier Schooljaar 2024 – 2025 | Havo Vwo Onderbouw
Aanmeldformulier Schooljaar 2024 – 2025 | ISK
Aanmeldformulier Schooljaar 2024 – 2025 | Vmbo Leerjaar 2, 3 en 4
Aanmeldformulier Schooljaar 2024 – 2025 | Brugklas

Bevorderingsrichtlijnen

Bevorderingsrichtlijnen | Praktijkonderwijs
Bevorderingsrichtlijnen | Mavo
Bevorderingsrichtlijnen Lyceum | Havo en Vwo
Bevorderingsrichtlijnen De Overstap Tiel
Bevorderingsrichtlijnen Beroepscollege | Vmbo Basis en Vmbo Kader

Examenreglement en PTA

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) | Vmbo Kader Leerjaar 4
Programma van toetsing en afsluiting (PTA) | Vmbo Kader Leerjaar 3
Programma van toetsing en afsluiting (PTA) | Vmbo Basis Leerjaar 4
Programma van toetsing en afsluiting (PTA) | Vmbo Basis Leerjaar 3
Programma van toetsing en afsluiting (PTA) | Mavo Leerjaar 3
Programma van toetsing en afsluiting (PTA) | Mavo Leerjaar 4
Programma van toetsing en afsluiting (PTA) | Havo Leerjaar 5
Programma van toetsing en afsluiting (PTA) | Havo Leerjaar 4
Programma van toetsing en afsluiting (PTA) | Vwo Gymnasium Leerjaar 6
Programma van toetsing en afsluiting (PTA) | Vwo Gymnasium Leerjaar 5
Programma van toetsing en afsluiting (PTA) | Vwo Gymnasium Leerjaar 4
Programma van toetsing en afsluiting (PTA) | Vwo Atheneum Leerjaar 6
Programma van toetsing en afsluiting (PTA) | Vwo Atheneum Leerjaar 5
Programma van toetsing en afsluiting (PTA) | Vwo Atheneum Leerjaar 4
Examenreglement 2022 – 2025
Examenreglement 2023 – 2026

Jaarverslagen

Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2022 – 2023 | Medezeggenschapsraad
Jaarverslag 2021 – 2022 | Medezeggenschapsraad
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021

Profielkeuzeformulieren

Profielkeuzeformulier Schooljaar 2024 – 2025 | Vwo gymnasium 4, 5 en 6
Profielkeuzeformulier Schooljaar 2024 – 2025 | Vwo atheneum 4, 5 en 6
Profielkeuzeformulier Schooljaar 2024 – 2025 | Havo 4 en 5

Protocollen en Regelgeving

Schoolkosten | Vrijwillige ouderbijdrage
Gebruiksvoorwaarden | Kluisjes
Strategisch beleidskader
Responsible Disclosure beleid
Reglement | Medezeggenschap
Reglement | Directeuren- en bestuursoverleg
Reglement | Bestuurs- en toezichtsreglement
Protocol | Verzuim, ziek en bijzonder verlof
Protocol | Social media alle gebruikers
Protocol | Seksueel misbruik en seksuele intimidatie
Protocol | Schorsing en verwijdering
Protocol | Schoolvrij
Protocol | Pesten
Protocol | Genotmiddelen
Protocol | Dyslexie
Protocol | Dyscalculie
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Klokkenluidersregeling
Klachtenregeling
Integriteitcode
Informatievoorziening gescheiden ouder(s)/verzorger(s)
Handelingsprotocol Veilige School
Gedragscode | Les op afstand

Schoolgidsen

Schoolgids | Praktijkonderwijs
Schoolgids | Mavo
Schoolgids | Lyceum
Schoolgids | Beroepscollege

Statuten

Statuut Medezeggenschap
Statuten Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tiel
Leerlingenstatuut

Verlof en verzuim

Verklaring van verzuim
Protocol | Verzuim, ziek en bijzonder verlof
Aanvraagformulier Bijzonder Verlof