Home > Schoolgids

Schoolgids

Elke locatie van het Lingecollege heeft een eigen schoolgids.

Vrijwillige ouderbijdrage

In de vernieuwde wet vrijwillige ouderbijdrage  (aug. 2021) staat dat alle leerlingen mee moeten kunnen doen aan alle extra activiteiten en programma’s die de school organiseert buiten het verplichte lesprogramma om.  Deze vernieuwde wet moet voorkomen dat leerlingen worden uitgesloten van extra activiteiten die door de school worden georganiseerd. Scholen mogen een vrijwillige ouderbijdrage vragen, maar ouders mogen zelf beslissen of zij die betalen.

Als ouders te weinig betaald hebben voor een activiteit dan mag de school wel besluiten een activiteit niet door te laten gaan maar de school mag niet meer een alternatief aanbieden aan de leerlingen die niet betaald hebben.

Wij zijn druk bezig om te kijken hoe wij de financiering anders kunnen regelen en tevens kijken wij kritisch naar ons aanbod. Vandaar dat wij op dit moment de kosten voor de vrijwillige ouderbijdrage en de activiteiten nog niet kunnen geven.

Nadat de medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en aan welke activiteiten het geld wordt besteed, zullen wij u op de hoogte brengen.

Schoolgids

De verschillende schoolgidsen bieden informatie over ons schoolbeleid, lestijden, vrije dagen, afspraken die we onderling maken, leerlingbegeleiding en over allerlei praktische zaken. Het is een handig als naslagwerk.

Praktijkonderwijs

In deze schoolgids leest u over ons schoolbeleid, de PBS methode, de afspraken die we onderling maken en wat je kan verwachten in de leerjaren van het praktijkonderwijs

Download de schoolgids van het praktijkonderwijs

Op het praktijkonderwijs aan de Rozenstraat staat persoonlijke groei centraal. Wij hebben oog voor de leerling en omarmen verschillen. Zo ontdekken we samen met de leerling waar interesses en talenten liggen.


Beroepscollege

In deze schoolgids leest u meer over het onderwijsbeleid van het beroepscollege. Informatie over de profielen die we aanbieden, de stages en allerlei praktische zaken.

Download de schoolgids van het beroepscollege

Op het beroepscollege bieden we praktijkgericht en inspirerend onderwijs. Leerlingen volgen de basisberoepsgerichte leerweg (bbl) of de kaderberoepsgerichte leerweg (kbl). Beide leerwegen kenmerken zich door de beroepsgerichte vakken. Onze leerlingen leren door te doen.

 


Mavo

In deze schoolgids vindt u informatie over de mavo en het onderwijs dat we bieden.

Download de schoolgids van de mavo

De mavo biedt adequaat onderwijs en passende individuele begeleiding. Deze schoolgids bevat informatie over ons schoolbeleid, de mavo, de zorgstructuur, leerlingbegeleiding en overige praktische zaken.


Lyceum

In deze schoolgids leest u meer over het schoolbeleid en over praktische zaken van de opleidingen vwo, havo en ISK.

Download de schoolgids van het lyceum

Het lyceum omvat de havo, vwo en de Internationale Schakelklas. In deze schoolgids staat meer informatie over  de onderbouw en de bovenbouw van de opleidingen. Daarnaast meer informatie over de talentrichtingen, afspraken die we onderling maken en allerlei praktische zaken.Bekijk ook: