Home > Talentrichtingen > Technasium

Technasium

Onderzoek en ontwerpen

Je gaat vanaf de brugklas al van start met het Technasium. Je werkt dan een half jaar aan een onderzoeks- of ontwerpopdracht (O&O). Tijdens je onderzoeks- en ontwerpopdracht werk je in kleine groepjes aan een echt probleem van een bestaand bedrijf.
Je brengt een bezoek aan het bedrijf en hebt acht weken de tijd om samen met je groepje een oplossing te bedenken. Aan het eind van het project presenteer je het resultaat. Zoals bij elk vak, krijg je gewoon cijfers die meetellen. Ook moet je elkaar en jezelf beoordelen: hoe werk je samen, neem je initiatief, of heb je vooral geholpen bij het rekenwerk?
Na de brugklas kun je in leerjaar twee kiezen voor de opleiding Technasium. Het vak O&O staat dan definitief op je rooster. In vwo 6 doe je eindexamen in het vak O&O en krijg je een bewijs dat je het Technasium hebt gevolgd.

Voor opdrachtgevers

Wilt u inzicht wat het opdrachtgeverschap uw bedrijf kan opleveren en wat de rol van een bedrijf is als opdrachtgever van een O&O-project? Deze informatieve en wervende film geeft u alvast antwoord:

Laat het ons weten als u interesse heeft, mail naar hlh@lingecollege.nl


Direct naar: