Home > Lingecollege

Lingecollege

Onderwijs is voor ons meer dan alleen het overbrengen van kennis. Wij bereiden jongeren voor op de toekomst, zodat zij hun loopbaan kunnen vormgeven en een bijdrage kunnen leveren aan onze maatschappij. Dat doen wij met inspirerend onderwijs en aandacht.

Wat wij belangrijk vinden:
Veilig leren en jezelf kunnen zijn en daarin gezien worden
Duidelijkheid door heldere afspraken;
Persoonlijke aandacht: elke leerling telt;
Samen verantwoordelijk: leerling en docent werken samen.

Wij vinden het contact tussen onze school en u belangrijk. Uw betrokkenheid als ouder is van belang voor een succesvolle schoolcarrière van uw kind. Via de mentoren houden wij u op de hoogte. Hebt u een vraag, aarzelt u dan niet contact op te nemen met de mentor.

Lees meer

Kwaliteit

Onafhankelijke informatie over onze onderwijskwaliteit staat op Scholen op de kaart. Dit is een initiatief van de VO-raad en geeft ouders en leerlingen per stad en school inzicht in bijvoorbeeld het percentage geslaagden, het aantal leerlingen en het onderwijsaanbod.

Lingecollege valt onder het Rijksinspectiekantoor Utrecht, sector voortgezet onderwijs.

Overige informatie over het kwaliteitsbeleid vindt u ook in de diverse schoolgidsen van de afzonderlijke opleidingen.

Lees meer