Zoeken

Home / Internationale Schakelklas / Persoonlijke begeleiding

Persoonlijke begeleiding

Leerlingen worden intensief begeleid door hun mentor.

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Als het nodig is, maken we gebruik van het ondersteuningsteam van onze organisatie. Daarnaast werken we samen met de GGD en met schoolmaatschappelijk werk. Ook hebben we een logopedist in huis.