Zoeken

Home / De Overstap Tiel

De Overstap Tiel is een project dat gestart is in schooljaar 2021-2022. In dit project werkt het Lingecollege samen met de Tielse basisscholen (OPO-R, CPOB, SKOR) en de gemeente Tiel.

De Overstap Tiel

Het onderwijs binnen het project is er op gericht de kansengelijkheid in Tiel te versterken. In Nederland worden kinderen namelijk al op 11 of 12 jarige leeftijd op onderwijsniveau ingedeeld. Dat is voor sommige kinderen te vroeg.

Als het kind deelneemt aan het project dan krijgt hij/zij een jaar langer de tijd een keuze te maken voor een niveau. Aan het einde van de eerste klas (de brede brugklas) wordt namelijk pas bepaald naar welk niveau het kind in klas twee doorstroomt. Op deze manier wordt de kans vergroot dat het kind doorstroomt naar een niveau dat aansluit bij wat hij kan. Zodat het kind zijn schoolloopbaan succesvol(ler) doorloopt.

Download de informatie folder

De Overstap Tiel | Samenwerking