Zoeken

Home / Beroepscollege / Onderwijs / Examen doen

Examen doen

Het eindexamen bestaat uit twee delen: het schoolexamen en het centraal schriftelijk examen. Het Centraal Examen is aan het einde van leerjaar 4. Hiermee worden de theoretische vakken afgesloten.

Voor het beroepscollege is het examen beroepsgericht. Het bestaat uit vier profielmodules en vier beroepsgerichte keuzevakken. De profielmodules worden afgesloten in het Centraal Schriftelijk Praktijk Examen (CSPE). De keuzevakken worden afgesloten in het schoolexamen (SE).

Het examenprogramma begint in klas 3

In klas 3 en 4 werk je aan je examenprogramma. Per week volg je 12 uur lessen in het beroepsgerichte vak. Je volgt 4 verplichte onderdelen die worden afgesloten met een landelijk examen. Daarnaast kies je  4 keuzevakken. De keuzevakken worden afgesloten met een schoolexamen. Een deel van de toetsen en praktijkopdrachten in klas 3 telt al mee voor het eindexamen. De normen die daarvoor gelden staan in de programma’s van toetsing en afsluiting.

Programma van toetsing en afsluiting (PTA’s)

Onderstaand vindt u de programma’s van toetsing en afsluiting voor het schooljaar 2022-2023:

Examenreglement vmbo, havo, vwo