Het Lingecollege

Dé middelbare school voor iedereen uit Tiel en omgeving.

Talentrichtingen


Talen

De brugklas begint met een oriëntatie op de talentrichtingen. Vanaf het tweede leerjaar op mavo, havo en vwo kan je kiezen voor de talentrichting Cambridge English (CE): Engels op topniveau! Je krijgt ext...


Sport en Bewegen

Op onze school neemt sport een belangrijke plaats in. Onze leerlingen willen graag en veel sporten en dat ondersteunen we van harte. In alle onderbouwklassen kan je vanaf het eerste leerjaar de Sportklas ...


Kunst en Cultuur

Als onderdeel van de persoonlijke groei volgen de leerlingen in de brugklas een aantal kunstvakken. Naast beeldende vorming en muziek is er een introductie in het vak drama. Bij deze vakken ligt het accen...


Technasium

Onderzoek en ontwerpen

Je gaat vanaf de brugklas al van start met het Technasium. Je werkt dan een half jaar aan een onde...

Opleidingen

Het Lingecollege is een samenvoeging van 4 opleidingen, op 4 locaties in Tiel.

  • Praktijkonderwijs
  • Beroepscollege
  • Mavo
  • Lyceum

Het gaat ons ook om de ontdekkingsreis.

Een reis die moet leiden tot nieuwe kennis, maar zeker ook tot veel enthousiasme, plezier, vriendschap en inspiratie.

Elke reis is uniek

Daarom geven we iedereen, zowel leerlingen als medewerkers, de ruimte om eigen keuzes te maken, met plezier te experimenteren en daarvan te leren. Zo ontdekken we samen wie we zijn, wat onze talenten zijn en wat belangrijk is voor onze ontwikkeling. Omdat dit soms best een beetje spannend is, doen we het binnen de vertrouwde omgeving van ons Lingecollege, waar iedereen zichzelf kan zijn, we altijd uitgaan van het positieve en we respect hebben voor elkaar. Met aandacht ondersteunen we al die ontdekkingsreizen. Want elke reis is uniek.

Met aandacht ondersteunen we al die
ontdekkingsreizen. Want elke reis is uniek.

Lees meer over ons

Lingecollege actueel!

Lingecollege zet de bus in

6 september 2022

Certificaatuitreiking peerleaders Lingecollege lyceum

8 juli 2022

Wil je graag op de hoogte blijven?

Naar actueel

Direct naar: