Zoeken

Home / Actueel / Week Tegen Pesten

Week Tegen Pesten

27 / 09 / 2021 - Beroepscollege

De landelijke Week Tegen Pesten is vandaag gestart. Het Lingecollege beroepscollege doet mee.

Het motto van de Week Tegen Pesten 2021 is ‘Buitensluiten? Uitgesloten!’ Dit thema sluit naadloos aan op onze schoolregels STOER, waarin de R staat voor ‘Respect voor alle personen en de omgeving’. In de groep of klas hoort iedereen erbij. Elke leerling wil bij een groep horen. Dat is één van de basisbehoeften van de mens. Als je niet bij een groep kunt of mag horen, is dat soms een belangrijke stressfactor die op termijn kan zorgen voor achterstand op gebied van sociale ontwikkeling. Buitensluiten is een ernstige vorm van pestgedrag die niet past bij ons op school.

In mentorlessen wordt tijdens een les met een groepsgesprek het thema besproken. Op woensdag 29 september ontvangen we diverse gastsprekers die in gesprek gaan met onze leerlingen. O.a. mensen van het team Jeugd en Jongeren van de politie, het maatschappelijk werk (STMR) en de wijkteams Jeugd komen langs op school. De jongerenwerkers van Mozaïek zijn deze dag ook op school aanwezig. De gastsprekers gaan o.a. in op groepsdynamiek en cyberpesten.