Zoeken

Home / Voorlichting leerjaar 3

Voorlichting leerjaar 3

Ben Tutert, afdelingsleider mavo, geeft u graag informatie over het derde leerjaar van de mavo. In deze video vertelt hij onder andere over het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), het Examenreglement en de voorwaarden voor bevordering naar het vierde jaar.