Zoeken

Programma

Kunst en Cultuur op het beroepscollege

Als onderdeel van de persoonlijke groei volgen de leerlingen in de brugklas een aantal kunstvakken. Naast beeldende vorming, muziek is er introductie in het vak drama. Bij deze vakken ligt het accent op het experimenteren met creativiteit, samen spelen en jezelf positief in de schijnwerpers durven plaatsen. Laten zien wie je bent, in een veilige omgeving. Na de brugklas kiest de leerling één kunstvak om verder te verkennen in klas 2. Voor de leerlingen die hun creatieve talent op een heel andere manier willen verkennen is er het vak informatiekunde. Vanaf klas 3 volgen de leerlingen het vak culturele en kunstzinnige vorming, CKV. Binnen dit vak zijn er geen lessen, maar wordt er gewerkt in projecten. Onderdeel van deze projecten is een museumbezoek of een multimediaproject. Bezoek aan het culturele centrum ZINDER staat op het programma. Bij CKV gaan de leerlingen zelf actief aan de slag, waarbij er ruimte is voor het maken van eigen keuzes.

Kunst en Cultuur op de mavo

In leerjaar 1 en 2 volgen alle leerlingen muziek en handvaardigheid. Ben je graag creatief bezig, dan bestaat de mogelijkheid om daarnaast creatieve modules te volgen.

Kunst en Cultuur op het lyceum

Talentrichting Theaterklas wordt aangeboden in leerjaar 3 van het lyceum. Dit houdt in dat leerlingen samen leren toneelspelen en improviseren. Waarbij inleven in een rol de mogelijkheid biedt om jezelf creatief te presenteren. Tijdens de keuze uren kan de leerling in leerjaar 1 en 2 kennis maken met theater en drama. Daarnaast kan in leerjaar 3 worden gekozen uit diverse kunsten cultuurmodules zoals digitaal tekenen, schoolorkest,
boetseren en/of film. In de bovenbouw kunnen creatieve leerlingen het examenvak tekenen (vwo) of handvaardigheid (havo) kiezen.