Home > Talentrichtingen > Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur

Als onderdeel van de persoonlijke groei volgen de leerlingen in de brugklas een aantal kunstvakken. Naast beeldende vorming en muziek is er een introductie in het vak drama. Bij deze vakken ligt het accent op het experimenteren met creativiteit, samen spelen en jezelf positief in de schijnwerpers durven plaatsen. Laten zien wie je bent, in een veilige omgeving. Na de brugklas kiest de leerling één kunstvak om verder te verkennen in klas 2. Leerlingen kunnen ook kiezen voor het vak informatiekunde. Vanaf klas 3 volgen de leerlingen het vak ‘culturele en kunstzinnige vorming’ (CKV). Binnen dit vak zijn er geen lessen, maar wordt er gewerkt in projecten, met o.a. museumbezoek. Bezoek aan het culturele centrum ZINDER staat op het programma. Bij CKV gaan de leerlingen zelf actief aan de slag en maken eigen keuzes.

Open Podium en Linge Award

Ieder jaar verzorgt onze school een open podium: leerlingen gaan met elkaar de strijd aan op het gebied van dans, zang en muziek. Het gaat om plezier in de kunst. De winnaars nemen het tegen elkaar op tijdens de finale van de Linge Award. Elk verkocht toegangskaartje levert geld op voor de kinderafdeling van Ziekenhuis Rivierenland.


Direct naar: