Zoeken

Programma

Onderbouw

In de tweede en derde klas krijg je 4 projecten per jaar aangeboden. Een O&O-project begint altijd met een opdrachtgever die een probleem heeft. Als het kan ga je bij de opdrachtgever langs om uitleg over het vraagstuk te krijgen. Daarna ga je in een team aan de slag om een oplossing te vinden. Je werkt 5 lesuren per week aan het project in de technasiumwerkplaats. Met een docent heb je regelmatig werkoverleg. Na ongeveer 7 weken is het project klaar en houd je een eindpresentatie voor de opdrachtgever.

Als je als havo- of vwo-leerling kiest voor het Technasium dan werk je in teamverband projectmatig aan actuele bètatechnische opdrachten uit de praktijk. Vanaf de brugklas tot en met het examen.

Bovenbouw

Wil je je in de bovenbouw verder ontwikkelen richting de bètatechniek? Dan kies je op het Technasium voor het profiel Natuur & Gezondheid en/of Natuur & Techniek. O&O is daarbij een verplicht profielkeuzevak waar je dus ook examen in doet.

O&O heeft geen centraal eindexamen, maar wordt afgesloten met een zogenaamd schoolexamen. Op het Technasium bestaat het schoolexamen uit 2 keuzeprojecten en de Meesterproef. Je combineert je Profielwerkstuk met je Meesterproef. Zo heb je volop ruimte om je echt te verdiepen in een onderwerp dat je interessant vindt.

Keuzeprojecten

In het voorexamenjaar (4 havo of 5 vwo) start je met keuzeprojecten. Je mag dan zelf de onderwerpen van je projecten bedenken. Dat doe je in een team met medeleerlingen die dezelfde interesses hebben. Samen zoek je een opdrachtgever voor je eigen project. Een keuzeproject duurt een half jaar en de lessen zijn niet meer allemaal strak ingepland. Je kunt dus vrij werken in de werkplaats of buiten school.

De Meesterproef

In het eindexamenjaar voer je één groot project uit. Je werkt zoals altijd samen in een team. Binnen dat team voer je een uitgebreid vooronderzoek uit. Daarvoor kan je de uren van je profielwerkstuk gebruiken. Voor de Meesterproef word je begeleid door een expert uit het hoger onderwijs. De opdrachtgever en de expertbegeleider beoordeelt samen met je O&O-docenten jullie werk.