Zoeken

Niveaus

Op het Lingecollege volg je op het lyceum in de eerste klas twee projecten O&O. Je voert die projecten uit in groepjes van ongeveer vier personen en je presenteert aan het einde van een project jullie product aan een opdrachtgever. Na dit eerste kennismakingsjaar kun je ervoor kiezen om in de tweede en derde klas O&O te volgen. Dan staat Onderzoek & Ontwerpen 5 uur in de week op je rooster. Om te zorgen dat je hiervoor geen extra uren naar school moet, heb je geen muziek en heb je minder keuzeuren.

Het Lingecollege heeft toestemming van het ministerie van OCW om het eindexamenvak Onderzoek & Ontwerpen op het havo en vwo aan te bieden. Onderzoek & Ontwerpen is bij ons een (profiel)keuzevak binnen de profielen Natuur & Gezondheid en/of Natuur & Techniek. Afhankelijk van de keuze voor de andere vakken, maakt O&O ook daadwerkelijk deel uit van het profieldeel of is het een vrije keuze vak.

Tijdens de bovenbouw O&O werk je aan projecten van 8, 16 of 30 weken. Je laatste opdracht is de Meesterproef, waarbij je helemaal zelf een opdrachtgever zoekt, hulp krijgt van een expertbegeleider uit het hoger onderwijs en uiteindelijk je eindproduct presenteert aan een zaal vol opdrachtgevers, ouders, docenten en andere geïnteresseerden. Als je met goed gevolg de bovenbouw O&O afsluit, krijg je bij je diploma een Technasium-certificaat.