Home > Talentrichtingen > Sport en Bewegen

Sport en Bewegen

Op onze school neemt sport een belangrijke plaats in. Onze leerlingen willen graag en veel sporten en dat ondersteunen we van harte. In alle onderbouwklassen kan je vanaf het eerste leerjaar de Sportklas volgen. De Sportklas (mavo en beroepscollege) of ‘Sport Versterkt’ (lyceum) lopen door in het tweede en derde leerjaar.

Sportklas mavo en beroepscollege

Zit je in een Sportklas van mavo of beroepscollege dan krijg je in de eerste en tweede klas extra uren sport en bewegen. Deze uren komen naast de reguliere lessen. Na het tweede leerjaar kunnen de mavo leerlingen LO2 volgen. Dit is een examenvak. In het beroepscollege kunnen de leerlingen ook in de bovenbouw extra sporten. Het is daar geen examenvak. Aan de sportklas zijn extra kosten verbonden. De toelating tot de sportklas gebeurt via een selectie.

Sport Versterkt lyceum

Op het lyceum kun je in de onderbouw Sport Versterkt kiezen in de LC-uren (dit zijn uren die je zelf mag invullen). Je kunt dan
kiezen voor sporten die je niet doet tijdens de gewone gymlessen. Bijvoorbeeld tennis, golf, atletiek en karate.