Home > Talentrichtingen > Sport en Bewegen

Sport en Bewegen

Op onze school neemt sport een belangrijke plaats in. Onze leerlingen willen graag en veel sporten en dat ondersteunen we van harte. In alle onderbouwklassen kan je vanaf het eerste leerjaar de Sportklas volgen. De Sportklas of ‘Sport Versterkt’ loopt door in het tweede en derde leerjaar.

Zit je in een Sportklas dan heb je in de eerste en tweede klas elke week twee extra uren lichamelijke opvoeding (LO). Je krijgt dan een verdieping op het basisprogramma LO. In blokken van vier weken besteden we bijvoorbeeld aandacht aan sporten die niet zo uitgebreid aan bod komen in de reguliere gymlessen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan streetdance, karate, tennis en korfbal.

Bovenbouw

In de bovenbouw kun je je nog verder verdiepen in sport en bewegen. Vanaf het derde jaar kun je het als examenvak volgen. Je doet dan ook examen in dit vak. Daarmee kun je bijvoorbeeld naar het CIOS, het Centraal Instituut Opleiding Sportleiders.


Direct naar: