Home > Talentrichtingen

Talentrichtingen

Op het Lingecollege hebben we aandacht voor talent. Daarom bieden we op verschillende niveaus talentrichtingen aan. Zo kan je kiezen uit Cambridge English, Sport en het Technasium. De laatste is mogelijk op de havo en op het vwo.

 

Talentrichtingen


Talen

De brugklas begint met een oriƫntatie op de talentrichtingen. Vanaf het tweede leerjaar op mavo, havo en vwo kan je kiezen voor de talentrichting Cambridge English (CE): Engels op topniveau! Je krijgt ext...


Sport en Bewegen

Op onze school neemt sport een belangrijke plaats in. Onze leerlingen willen graag en veel sporten en dat ondersteunen we van harte. In alle onderbouwklassen kan je vanaf het eerste leerjaar de Sportklas ...


Kunst en Cultuur

Als onderdeel van de persoonlijke groei volgen de leerlingen in de brugklas een aantal kunstvakken. Naast beeldende vorming en muziek is er een introductie in het vak drama. Bij deze vakken ligt het accen...


Technasium

Onderzoek en ontwerpen

Je gaat vanaf de brugklas al van start met het Technasium. Je werkt dan een half jaar aan een onde...