Voorwoord

Beste leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers,

Op het praktijkonderwijs aan de Rozenstraat staat persoonlijke groei centraal. We hebben oog voor onze leerlingen en omarmen verschillen. Zo ontdekken we samen met leerlingen waar interesses en talenten liggen.

Wij bereiden de leerlingen van het praktijkonderwijs voor op het diploma praktijkonderwijs. Dit doen wij onder andere met onze PBS methode. PBS staat voor het uit gaan van het positieve van de leerling. Dit laten wij terugkomen in ons gedrag naar elkaar toe. De drie kernwaarden van PBS zijn respect, veiligheid en groei.

Onze leerlingen krijgen les in een veilige omgeving waar wij respect voor elkaar hebben zodat de leerlingen kunnen groeien tot zelfstandige jonge mensen.

Wij werken samen met de leerlingen aan een plezierige en goede school waar een goed leef- en leerklimaat heerst. Dat zie je terug in hoe wij met elkaar omgaan: we groeten elkaar, we luisteren naar elkaar, we hebben respect voor (de mening van) de ander, en zijn samen trots op onze school. We informeren u met deze gids over allerlei zaken en afspraken die van toepassing zijn op onze school.

Mocht u nog vragen hebben dan, kunt u altijd contact opnemen met de coach van de leerling. De coach is het eerste aanspreekpunt. Informatie over onze school kunt u ook vinden op www.lingecollege.nl. Ik nodig jou/u van harte uit ons te volgen op Facebook, Instagram of Twitter.

Een succesvol schooljaar toegewenst!

namens de schoolleiding,

H.J.M. ter Reegen
MME locatiedirecteur