Home > Schoolgids > Schoolgids Praktijkonderwijs > Wat is praktijkonderwijs?

Wat is praktijkonderwijs?

Praktijkonderwijs betekent leren op een andere manier, namelijk in de praktijk. Het praktijkonderwijs is er voor leerlingen die leerachterstanden hebben opgelopen op de basisschool. Het onderwijs is erop gericht dat de leerling uitstroomt naar vervolgonderwijs of naar werk. Bovendien worden leerlingen voorbereid op een baan, actief burgerschap, zelfstandig wonen en het hebben van zinvolle vrijetijdsbesteding.

Wij bieden leerlingen op onze school drie uitstroom routes:

  • naar een reguliere werkplek;
  • naar een beschermde werkplek;
  • naar een vervolgopleiding, bijvoorbeeld het ROC.

Praktijkonderwijs en Lingecollege

Het praktijkonderwijs is binnen onze scholengemeenschap een kleine overzichtelijke school. Dat is een voordeel, want leren op maat is onze kracht. Leren is niet voor iedereen even gemakkelijk. De een heeft meer tijd nodig om zich kennis en vaardigheden eigen te maken dan een ander. Het praktijkonderwijs is er voor die leerling die liever leert door doen en een extra steuntje in de rug nodig heeft, om zich zo voor te bereiden op een succesvolle plaats in de maatschappij. Hierbij gaan we uit van de mogelijkheden van onze leerlingen. Wij zijn een school waar leerlingen, ouders en medewerkers trots op zijn en waar zij zich veilig voelen om te leren, te werken en zich te ontwikkelen. In deze schoolgids vertellen wij hoe wij het onderwijs en de begeleiding vormgeven, de contacten met ouders/verzorgers onderhouden en wat de leerlingen na onze school gaan doen.

Uitgangspunten van onze school:

  • Wij bieden een inspirerende omgeving en we hebben aandacht voor elkaar.
  • Wij zien het als een gezamenlijke opdracht om leerlingen zelfstandig en succesvol te laten zijn in de maatschappij.
  • In ons onderwijs staat het leer- en groeiproces van de leerling centraal. Wij bouwen op een goede relatie tussen ouders/leerlingen en de school.