Home > Schoolgids > Schoolgids Praktijkonderwijs > Toelating en aanmelden

Toelating en aanmelden

Leerlingen mogen naar het praktijkonderwijs als ze 12 jaar of ouder zijn en een beschikking praktijkonderwijs hebben. Deze beschikking moet worden aangevraagd bij het Samenwerkingsverband Rivierenland (SWV). Meer informatie is te vinden op www.swvrivierenland.nl

Een leerling komt in aanmerking voor beschikking PrO als:

De capaciteiten (uitgedrukt in IQ) tussen 55/60 – 75/80 liggen en de leerachterstand 50% of groter is op twee van de volgende domeinen:

 • technisch lezen
 • begrijpend lezen
 • spelling
 • inzichtelijk rekenen

(waarbij 1 van de 2 domeinen begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen moet zijn)

Al onze leerlingen hebben extra zorg en begeleiding nodig. Ook bij het eventueel aannemen van een leerling met een specifieke handicap of beperking moeten coaches voldoende aandacht voor de andere leerlingen kunnen houden, zodat ook het leerproces voor deze leerlingen goed kan verlopen. Toelating van leerlingen mag niet leiden tot een ernstige verstoring van de rust en veiligheid op school. Meer informatie over aanmelding en toelating is te verkrijgen bij:

 • Nicole Roseboom
  Afdelingsleider
  rbm@lingecollege.nl
 • Twan Vos
  Zorgcoördinator
  vos@lingecollege.nl

Aanmeldformulier

Het aanmeldformulier is te vinden op onze website (www.lingecollege.nl) of op te vragen bij het praktijkonderwijs zelf (zie contactgegevens).