Onderwijskosten

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage kent twee onderdelen:

 • de vrijwillige ouderbijdrage

Uit de vrijwillige ouderbijdrage worden die zaken gefinancierd die voor het volgen van onderwijs niet essentieel zijn en waarvoor de school dus ook geen bekostiging ontvangt, maar die wel een verrijking vormen voor de leerlingen: (buitenschoolse) leerlingactiviteiten, etcetera. De vrijwillige ouderbijdrage is dit jaar vastgesteld op €86,50.

 • noodzakelijke schoolkosten

Er zijn zogenaamde noodzakelijke kosten voor de aanschaf van zaken en diensten die noodzakelijk zijn voor het volgen van onderwijs, maar waarvoor de school geen bekostiging krijgt: gymkleding, gereedschappen en kosten voor specifieke opleidingen, zoals de Schakelklas of de ROC opleiding.

U wordt per activiteit via e-mail of per brief geïnformeerd over de kosten. Een kostenoverzicht vindt u ook op www.lingecollege.nl.

Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs

Het Lingecollege heeft de Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs onderschreven. Dit betekent dat de hoogte van de ouderbijdrage in samenspraak met de medezeggenschapsraad tot stand komt en er over de ouderbijdrage een aparte verantwoording plaatsvindt. Meer informatie op onze website, www.lingecollege.nl.

Tegemoetkoming studiekosten

Afhankelijk van het inkomen kunnen ouders/verzorgers van leerlingen in aanmerking komen voor een kindgebonden budget. Meer informatie kunt u vinden op onze website, www.lingecollege.nl.

Verzekeringen

De school heeft een aanvullende verzekering afgesloten, die de lichamelijke schade dekt welke ontstaat wanneer de leerling op school en van en naar school een ongeval overkomt. Naast deze verzekering is ook de schade gedekt wanneer de leerling als gevolg van het ongeval blijvend invalide wordt dan wel komt te overlijden. Tevens is de leerling voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd, indien er schade wordt aangericht aan derden wanneer de leerling onder toezicht staat van de school. Bovenstaande geldt ook bij stages, excursies en werkweken. De school is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de leerlingen.

Bijdrage certificaten

De school betaalt de eerste keer voor het certificaat dat uw zoon/dochter dit schooljaar volgt. Mocht hij/zij niet slagen dan zal er voor het volgend examen een bijdrage in de kosten aan u worden gevraagd. Dit zal 50% van de kosten zijn. Daarna zijn de kosten volledig voor u als ouder.

Regeling kluisjes

Met betrekking tot het huren van een kluisje geldt het volgende:

 • In elk leerjaar betaalt de leerling € 15,- voor de huur van zijn kluisje. Dit bedrag is inbegrepen in de onderwijskosten.
 • Aan het einde van hun schoolcarrière leveren de leerlingen de kluissleutel in bij de conciërge. Bij niet inleveren van de kluissleutel wordt € 15,- in rekening gebracht.
 • De leerling zorgt er ieder jaar voor dat de kluis leeg en schoon is.
 • Bij verlies van de sleutel kan een nieuwe sleutel worden verkregen tegen contante betaling van € 15,-. Er wordt in dat geval een nieuw slot geplaatst.
 • De school is te allen tijden gerechtigd, al dan niet in samenwerking met de politie, de inhoud van de kluisjes te controleren.

Overige

De leerlingen hoeven zelf geen (werk)boeken e.d. aan te schaffen, deze kunnen door middel van het boekenfonds in bruikleen verkregen worden van de school. Wel aangeschaft moet worden door iedereen:

Algemeen

 • pen en potlood;
 • gum;
 • puntenslijper;
 • liniaal;
 • een goedkope rekenmachine met alle basisfuncties (voor de Schakelklas wordt de rekenmachine door school gekocht);
 • lijm/plakband;
 • agenda;
 • schaar;
 • kleurpotloden/stiften.

Voor lichamelijke opvoeding

 • sportshirt (te koop bij Sport Inn);
 • sportschoenen;
 • sportbroek.

Voor groen en dier

 • laarzen

De school zorgt voor werkkleding en veiligheidsschoenen voor de praktijkvakken gedurende het schooljaar. Bij verschillende activiteiten van ons lesprogramma kan kleding smerig worden. Denk aan het werken met verf, hout, metaal of vet. De school vraagt leerling en ouders hiermee rekening te houden.

In het geval van niet dragen van de daarvoor geëigende werkkleding is de leerling hiervoor zelf verantwoordelijk. De leerling kan dan niet deelnemen aan de les.