Voorwoord

Beste leerlingen, ouders en/of verzorgers,

Onderwijs is voor ons meer dan alleen het overbrengen van kennis. Wij bereiden jongeren voor op de toekomst, zodat zij hun loopbaan kunnen vormgeven en een bijdrage kunnen leveren aan onze maatschappij. Dat doen wij met aandacht en inspirerend onderwijs. Deze schoolgids bevat informatie over ons schoolbeleid, de mavo, de zorgstructuur, leerlingbegeleiding en overige praktische zaken.

Wat wij belangrijk vinden:

Persoonlijke aandacht: elke leerling telt.
Gezamenlijke verantwoordelijkheid: leerling en docent werken samen.
Inspirerend onderwijs: iedere leerling kan zijn eigen voortgang volgen.

Nieuw schoolgebouw
Dit schooljaar is het mavogebouw aan de Tielerwaardlaan in gebruik genomen. De mavo staat garant voor het bieden van eigentijds onderwijs. Het nieuwe gebouw is zo ingericht dat we onze ambitie met betrekking tot zelfstandigheid, samenwerking en inspirerend onderwijs kunnen inrichten.

Wij vinden het contact tussen onze school en u belangrijk. Uw betrokkenheid als ouder is van belang voor een succesvolle schoolcarrière van uw kind. Via de mentoren houden wij u op de hoogte. Heeft u een vraag, aarzelt u dan niet contact op te nemen met de mentor.

Informatie over onze school kunt u vinden op www.lingecollege.nl. Ik nodig u daarnaast van harte uit ons te volgen op Facebook, Instagram of Twitter.

Een succesvol schooljaar toegewenst!

namens de schoolleiding,

Han ter Reegen, MME
locatiedirecteur